Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská BystricaHľadať
 
 

Vypožičiavanie

Ktoré dokumenty si môžem z knižnice požičať domov (absenčne) a ktoré možno čítať či študovať len v knižnici ? Koľko dokumentov si môžem vypožičať, na akú dlhú dobu? Ako si môžem rezervovať ? Vypožičia knižnica pre mňa knihy aj z inej knižnice na Slovensku ? Čo sa stane ak nevrátim knihy včas, alebo ich stratím či poškodím ?

Pre požičiavanie knižničných dokumentov platia ustanovenia Občianskeho zákonníka §§ 659 až 662 (záväzkový právny vzťah). Dokumenty sa požičiavajú absenčne (domov) a prezenčne (v priestoroch knižnice).

Absenčne sa nepožičiavajú :

  • nové čísla periodík (novín a časopisov) dokumenty z príručných knižníc študovní a čitární a časti regionálneho fondu

  • audiálne, audiovizuálne a elektronické dokumenty (gramoplatne, CD, audiokazety, videokazety, CD ROM, DVD ROM)

  • dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničných výpožičných služieb, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.

Čitateľský preukaz - knižnica požičiava dokumenty len čitateľovi, ktorý sa preukáže platným čitateľským preukazom.

Výpožičky osobne - čitateľ osobne zodpovedá za vypožičané dokumenty a nesmie ich požičiavať ďalším osobám. Vypožičať si môže len dokumenty pre seba.

Počet vypožičaných dokumentov - čitateľ môže mať súčasne absenčne vypožičaných najviac 15 dokumentov.

Výpožičná lehota 
dokumentov - je 30 kalendárnych dní
staršie čísla periodík - 7 kalendárnych dní

Predlžovanie - najviac dvakrát, je možné osobne, telefonicky aj e-mailom, ak o to čitateľ požiada pred uplynutím výpožičnej lehoty, ak dokument nemá rezervovaný iný čitateľ a ak žiadajúci čitateľ nemá podlžnosti voči knižnici.

Rezervovanie - dokumenty môže knižnica na osobné alebo telefonické požiadanie čitateľa rezervovať. Rezervovať dokument si čitateľ môže aj priamo z online katalógu na internete. 
Knižnica čitateľa upovedomí (telefonicky, emailom, písomne), že vypožičaný dokument je už v knižnici a lehota na jeho vyzdvihnutie je 5 dní. Ak rovnaký dokument žiada viac čitateľov, stanovuje sa ich poradie podľa dátumu rezervácie.

Poplatok za omeškané vrátenie - ak čitateľ nevráti dokument v stanovenej lehote, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie a to bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie, ako i príslušný poplatok za upomienku.

Strata dokumentu - čitateľ je povinný bezodkladne a osobne ohlásiť knižnici poškodenie, zničenie alebo stratu vypožičaného dokumentu a do stanoveného termínu nahradiť knižnici škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

MVS - čitateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá, alebo článok z periodika, ktoré knižnica nemá vo fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky, resp. kópie článku z inej knižnice v Slovenskej republike. Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) zabezpečuje Oddelenie beletrie, odbornej a regionálnej literatúry, ul. F. Švantnera 18 mvs@vkmk.sk


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

ZRIAĎOVATEĽ

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORUJÚ NÁS

PARTNERI

ORBIS IN, s.r.o.

Remitenda detských časopisov
Včielka, Zornička, Adamko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka