Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská BystricaHľadať
 
 

Registrácia za čitateľa knižnice


Čo musím urobiť, aby som sa stal čitateľom knižnice, s právom využívať jej služby?

Aké doklady k tomu potrebujem, aké poplatky zaplatím ? Kompletnú informáciu poskytne

Knižničný a výpožičný poriadok

 • Registrácia, poplatok - občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním – po vypísaní a podpísaní prihlášky za čitateľa, predložení občianskeho preukazu (nad 15 rokov), zaplatení registračného poplatku na 12 mesiacov v zmysle knižničného poriadku a po obdržaní čitateľského preukazu.

 • Prihláška za čitateľa - podpísaním prihlášky sa čitateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia platného Knižničného a výpožičného poriadku a zároveň dáva súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice. Deťom do 15 rokov prihlášku za čitateľa podpísuje zákonný zástupca, ktorý musí uviesť svoje osobné údaje v povinne stanovenom rozsahu.

 • Platnosť čitateľského preukazu - sa obnovuje každých 12 mesiacov zaplatením registračného poplatku a overením aktuálnosti údajov v prihláške príslušnými dokladmi.

 • Čitateľský preukaz je neprenosný - môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný a môže si naň vypožičiavať dokumenty len pre seba.

 • Strata preukazu - stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici; za prípadné zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá čitateľ.

 • Oznámenie zmeny osobných údajov - čitateľ knižnice je povinný bezodkladne, najneskôr do 15 dní, oznámiť knižnici zmenu mena, trvalého, príp. prechodného bydliska, vydanie nového občianskeho preukazu a doložiť to nahliadnutím do osobného dokladu. 

 • Zánik registrácie čitateľa - registrácia čitateľa v knižnici a právo využívať jej služby zaniká 

  • písomným odhlásením čitateľa (žiadosť o likvidáciu osobných údajov v IS)
  • neobnovením platnosti čitateľského preukazu predpísaným spôsobom na ďalšie obdobie. 
  • zrušením zo strany knižnice – na základe hrubého porušenia ustanovení Knižničného a výpožičného poriadku, resp. z hygienických dôvodov.
 • Osobné údaje čitateľa/používateľa - sú spracovávané a uchovávané podľa platnej legislatívy - podrobné informácie - Knižníčný poriadok, príloha č.2

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ZRIAĎOVATEĽ

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORUJÚ NÁS

PARTNERI

ORBIS IN, s.r.o.

Remitenda detských časopisov
Včielka, Zornička, Adamko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka