Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská BystricaHľadať
 
 

Registrácia za čitateľa knižnice


Čo musím urobiť, aby som sa stal čitateľom knižnice, s právom využívať jej služby?

Aké doklady k tomu potrebujem, aké poplatky zaplatím ? Kompletnú informáciu poskytne

Knižničný a výpožičný poriadok

 • Registrácia, poplatok - občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním – po vypísaní a podpísaní prihlášky za čitateľa, predložení občianskeho preukazu (nad 15 rokov), zaplatení registračného poplatku na 12 mesiacov v zmysle knižničného poriadku a po obdržaní čitateľského preukazu.

 • Prihláška za čitateľa - podpísaním prihlášky sa čitateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia platného Knižničného a výpožičného poriadku a zároveň dáva súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice. Deťom do 15 rokov prihlášku za čitateľa podpísuje zákonný zástupca, ktorý musí uviesť svoje osobné údaje v povinne stanovenom rozsahu.

 • Platnosť čitateľského preukazu - sa obnovuje každých 12 mesiacov zaplatením registračného poplatku a overením aktuálnosti údajov v prihláške príslušnými dokladmi.

 • Čitateľský preukaz je neprenosný - môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný a môže si naň vypožičiavať dokumenty len pre seba.

 • Strata preukazu - stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici; za prípadné zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá čitateľ.

 • Oznámenie zmeny osobných údajov - čitateľ knižnice je povinný bezodkladne, najneskôr do 15 dní, oznámiť knižnici zmenu mena, trvalého, príp. prechodného bydliska, vydanie nového občianskeho preukazu a doložiť to nahliadnutím do osobného dokladu. 

 • Zánik registrácie čitateľa - registrácia čitateľa v knižnici a právo využívať jej služby zaniká 

  • písomným odhlásením čitateľa (žiadosť o likvidáciu osobných údajov v IS)
  • neobnovením platnosti čitateľského preukazu predpísaným spôsobom na ďalšie obdobie. 
  • zrušením zo strany knižnice – na základe hrubého porušenia ustanovení Knižničného a výpožičného poriadku, resp. z hygienických dôvodov.
 • Osobné údaje čitateľa/používateľa - sú spracovávané a uchovávané podľa platnej legislatívy - podrobné informácie - Knižníčný poriadok, príloha č.2

 


 

dnes je: 21.11.2018

meniny má: Elvíra

podrobný kalendár

ZRIAĎOVATEĽ

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORUJÚ NÁS

PARTNERI

ORBIS IN, s.r.o.

Remitenda detských časopisov
Včielka, Zornička, Adamko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka