Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská BystricaHľadať
 
 

Odborné vzdelávanie a porady

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Granty a dotácie - možnosti získavania pre obecné a mestské knižnice

Pracovný workshop (7. 2. 2017) pod týmto názvom pripravilo pre knihovníkov obecných a mestských knižníc okresov Banská Bystrica a Brezno Oddelenie beletrie, odbornej, regionálnej literatúry a bibliografie Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) v zastúpení metodičkou knižnice Mgr. Silviou Čorbovou.
Cieľom workshopu bolo poskytnúť pracovníkom knižníc aktuálne informácie o zmenách v legislatíve a tiež námety pre projekty a súčasné možnosti získavania finančných grantov a dotácií pre knihovníkov.

O „Zmenách v legislatíve“ informovala metodička VKMK Mgr. Silvia Čorbová. Dotkla sa hlavne novej vyhlášky MK SR č. 201/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach. Ďalej spomenula Zákon č. 431/2002 Z.z. (Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov) v súvislosti s oceňovaním knižničných darov. Povinnosťou je oceňovať všetky knižné dary (nielen knihy, ale všetky dary, ktoré knižnica dostane, napr. stoličky, skrine) v knižniciach v súlade s aktuálnou legislatívnou (novela zákona o účtovníctve) od januára 2016. Vysvetlila aj problematiku vyraďovania prihlášok čitateľov z evidencie najmä so zreteľom na Zákon č.136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a Registratúrny poriadok zriaďovateľa.
Z hľadiska autorského zákona - Zákon č. 185/2015 Z.z. sa dotkla problematiky kopírovania, a skenovania v knižniciach. V knižniciach sa môže kopírovať a skenovať iba z vlastného fondu (knihy, časopisy). Osobné papiere a doklady (občiansky preukaz, lekárske správy a pod.) nie je dovolené v knižniciach kopírovať. Vlastný knižničný fond je možné kopírovať len 40 % z knižničnej jednotky, čiže ak má kniha 100 strán, môžeme skopírovať iba 40 strán, aby nebol porušený autorský zákon. Knižnice dostali aj metodické usmernenie ohľadom vyplňovania štatistického tlačiva KULT MK SR 10-01.
Mgr. Soňa Šóky, PhD. prezentovala v príspevku Granty a dotácie - možnosti získavania pre knižnice (skúsenosti z praxe) rôzne grantové výzvy a programy z ktorých môžu knižnice čerpať finančné zdroje na podporu svojich projektov. Podrobne informovala najmä o jednotlivých grantových schémach v rámci Fondu na podporu umenia, praktických skúsenostiach pri príprave a vypĺňaní žiadosti, vecné vyhodnotenie projektov, propagácia projektov, atď. Spomenula i rôzne nadácie, ktoré podporujú najmä komunitne zamerané projekty (Nadácia SPP, Nadácia VUB, Nadácia Poštovej banky, Nadácia Orange a i.).

OZ1.jpgOZ2.jpg

Prezentácie sa nachádzajú na konci článku.

Podujatia v obecných – mestských knižniciach

Prezentácia z odborného vzdelávania sa nachádza na konci článku.

Porady

Porada knihovníkov 16.12.2015

Zápisnica, ako aj powepointová prezentácia z porady knihovníkov okresov Banská Bystrica a Brezno konanej dňa 16.12.2015 v pobočke na oddelení pre dospelých, Švantnerová 18 sa nachádza na konci článku.

Porada knihovníkov 12.11.2014

12.11.2014 sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, na Lazovnej ulici plánované pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných a neprofesionalizovaných obecných knižníc regiónov Banská Bystrica a Brezno.

PK 1.jpgPK 2.jpgPK 3.jpgPK 4.jpgPK 5.jpg

Zápisnica z porady sa nachádza na konci článku.


 

Zápisnice z porád

Porada 2015

Powerpointová prezentácia - porada 2015
 PoradaKn2015.pdf (836.1 kB) PoradaKn2015.pdf (836.1 kB)

Porada 2014
 Porada20141112.pdf (164.2 kB) Porada20141112.pdf (164.2 kB)

Odborné vzdelávanie

Granty - zmeny v legislatíve

Granty - projekty

Podujatia

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

ZRIAĎOVATEĽ

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORUJÚ NÁS

PARTNERI

ORBIS IN, s.r.o.

Remitenda detských časopisov
Včielka, Zornička, Adamko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka