Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská BystricaHľadať
 
 

Ochrana osobných údajov

Záväzné stanovisko č. 1/2010 z 10. mája 2010, ktoré upravovalo spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb (čitateľov, resp. používateľov a ich zákonných zástupcov subjektmi tvoriacimi knižničný systém na účel poskytnutia knižnično-informačných služieb), je neplatné a nie je možné ho v súčasnosti aplikovať.

Súčasne platný zákon č. 126/2015 o knižniciach v § 18 písm. a) ustanovuje, že knižnica je oprávnená na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa. Na spracovanie ďalších osobných údajov, ktoré sú nad rozsah tohto ustanovenia je potrebný súhlas dotknutej osoby. V prípade, že dotknutá osoba (používateľ) súhlas neposkytne, knižnica jej nemôže odoprieť poskytnutie knižnično-informačných služieb v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dotknutej osoby (používateľa) sa nevyžaduje v prípade, ak prevádzkovateľ poveruje spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa (a teda dochádza k poskytnutiu osobných údajov inej osobe, ktorá pre knižnicu a v jej mene vykonáva určitú činnosť). Pokiaľ by však nešlo o vzťah prevádzkovateľ - sprostredkovateľ, súhlas by bol potrebný na každú spracovateľskú operáciu, ktorú zákon o knižniciach neupravuje, a teda aj na sprístupnenie/poskytnutie osobných údajov ďalším subjektom.
 

 


 
Knižničný zákon č. 126/2015
 kniznicny_zakon_126_2015.pdf (230.1 kB) (230.1 kB)

Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013
 zakon_ochrana_osob_udajov_122_2013.pdf (150.3 kB) (150.3 kB)

dnes je: 20.7.2018

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

ZRIAĎOVATEĽ

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORUJÚ NÁS

PARTNERI

ORBIS IN, s.r.o.

Remitenda detských časopisov
Včielka, Zornička, Adamko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka