Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská BystricaHľadať
 
 

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Verejná knižnica Mikuláša Kováča  (ďalej len „knižnica“) spracováva osobné údaje registrovaných používateľov a zákonných zástupcov používateľov do 15 rokov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úplná informácia o ochrane osobných údajov sa nachádza v Prílohe č. 2   Knižničného poriadku Verejnej knižnice Mikuláša Kováča .

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVA KNIŽNICA

Knižnica poskytuje služby pre konkrétnych používateľov, preto potrebuje poznať ich osobné údaje. Sú to hlavne výpožičné služby mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky) a služby s tým súvisiace (správa čitateľského konta, rezervácie, história výpožičiek), niektoré služby poskytované v knižnici (kultúrne a vzdelávacie podujatia) si vyžadujú vytvorenie zoznamu účastníkov, ďalšie služby (napr. objednávka MVS, MMVS, objednávka rešerše) si vyžadujú vyplnenie objednávky.

ÚDAJE PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Pre poskytovanie výpožičných služieb mimo priestorov knižnice potrebuje knižnica základné údaje o používateľovi, ktorý chce tieto služby využívať: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, druh a číslo osobného dokladu. Deti do 15 rokov potrebujú rovnaké údaje od ich zákonného zástupcu. Tieto údaje sú spracované z dôvodu ochrany knižničného fondu, ktoré knižnici ukladá Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z.

Knižnica spracováva doplnkový údaj o tom, že používateľ je držiteľom preukazu ZŤP, údaje o navštevovanej škole, pokiaľ chce používateľ čerpať zvýhodnený členský poplatok.

Kontaktné údaje (email, telefónne číslo pevnej linky, lepšie však mobilu) sú využívané na efektívnejšiu komunikáciu s používateľmi a pre informovanie o rezerváciách, na upozornenie o dátume ukončenia výpožičnej lehotx dokumentov (predupomienky, upomienky) o službách a aktivitách knižnice. Poštová adresu sa využíva, pokiaľ si používateľ  výslovne želá využívať tento spôsob komunikácie. Niektoré správy zasiela knižnica len elektronicky (napríklad upozornenie na blížiaci koniec výpožičnej doby), preto je dôležité, aby poskytnutá emailová adresa aj číslo mobilu boli aktuálne. Prostredníctvom svojho online čitateľského konta si môže používateľ nastaviť, ktoré správy chce od knižnice dostávať. 

Knižnica uchováva históriu výpožičiek, záznamy o použití čitateľského preukazu a pohybe knižničných jednotiek pre prípad riešenia sporných situácií a pre prehľad čitateľa o knihách, ktoré si už vypožičal a prečítal. V prípade, že si čitateľ nepraje históriu výpožičiek uchovávať, môže požiadať o jej zmazanie osobne, alebo písomne.  

KDE  NÁJDETE SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE

Väčšinu osobných údajov, ktoré knižnica o používateľoch uchováva, poskytuje online čitateľské konto, ktoré je dostupné každému používateľovi po prihlásení (číslo čitateľského preukazu, dátum narodenia v tvare RRMMDD, alebo PIN) v online katalógu. Toto konto ponúka nielen výpis údajov o používateľovi (identifikačné a kontaktné údaje), ale aj prehľad aktuálnych výpožičiek, históriu výpožičiek od začiatku registrácie, údaje o platbách, informácie o rezerváciách.

Používateľ má právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom spracovávaným  knižnicou nahliadnutím, môže získať i výpis v elektronickej podobe. Prvý výpis poskytne knižnica po overení totožnosti žiadateľa zdarma do jedného mesiaca po prijatí písomnej, alebo elektronickej žiadosti (elektronická podateľňa, email: oou@vkmk.sk)

AKTUÁLNOSŤ A ÚPRAVA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Knižnica má snahu udržiavať osobné údaje aktuálne. Používateľ je povinný akúkoľvek zmenu osobných údajov oznámiť pri najbližšej osobnej návšteve knižnice.  Niektoré osobné údaje si môže používateľ upraviť v čitateľskom konte (e-mail, telefón).

LEHOTA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje sa uchovávajú po dobu platnosti čitateľského preukazu, predĺženú o tri roky.  Počas týchto troch rokov má používateľ možnosť obnoviť si členstvo, bez toho, aby prišiel o históriu svojich výpožičiek. Po uplynutí tejto doby knižnica údaje  anonymizuje, čo zaznamená, že zmaže všetky údaje umožňujúce identifikáciu používateľa, pričom  údaje ktoré v databáze zostávajú a ktoré knižnica potrebuje využívať na štatistické účely, nie je možné už k používateľovi priradiť. O anonymizáciu môže používateľ požiadať aj skôr, pokiaľ si nepraje využívať služby knižnice.

 

 

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ZRIAĎOVATEĽ

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORUJÚ NÁS

PARTNERI

ORBIS IN, s.r.o.

Remitenda detských časopisov
Včielka, Zornička, Adamko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka