Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská BystricaHľadať
 
 

Kód ISIL

ISIL SK-1KACRA03919 - medzinárodný identifikátor 

Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

 

ISIL - International standard identifier for libraries and relatedorganizations (ISIL)

MikulasKovacPublicLibrary (MKPL) in Banska Bystrica isboth a regional (districtsofBanska Bystrica and Brezno) and municipal (city ofBanska Bystrica) library. Thelibrarywasestablished in 1973, and since 2002 thelibraryauthority has beentheSelfgoverningCountyofBanska Bystrica.

MKPL fulfilsitsmission in conformitywith theLibraryAct (2015) and the UNESCO/IFLA PublicLibraryManifesto, e.g. : providesitsservices on thebasisofequalityofaccessforall;  offerscollections and services with traditionalmaterials and modernmedia and technologies, includingaccess to internet resources in eachoftheservicepoints; supports bothindividual and selfconductededucationaswellasformaleducation (especiallyatelementary and secondarylevels)  - aimingaboveallat strengtheningreadinghabits in children,  and facilitatatingthedevelopmentofinformation literacyskills ;  providesspecificservices and materials for  theblind and visuallyimpaired, offers outreachactivities and eventsforchildren in hospital; cooperateswithrelevantpartnersatthelocal and regionallevels ..., maintainsregionalbibliographic and personagedatabases, providesformethodicalguidance and assistance to localpubliclibraries in theregion.

MKPL operatesthroughouttheterritoryofBanska Bystrica as a networkof  departments (Adult &Youth; Children) and 33branchesofwhich 3  specialize in libraryservicesforchildren (situated atelementaryschools). Notneglectingservices to other usergroups, traditionally the MKPL focusis more on activities and eventsforchildren (authorvisits, storytimes, literaryquiz, homeworkhelp,...) - resultingbothfromthehighpercentage (50) ofchildrenamongthelibraryusers, and  fromthefact  that  extensiveservices of  the State ScientificLibrary and theUniversityLibrary in Banska Bystrica haveforyearsbeenoffered to theacademic, business, and otherprofessionalcommunities ...

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) Banská Bystrica pôsobí ako regionálna (okresy Banská Bystrica a Brezno)   a mestská knižnica (mesto Banská Bystrica). Založená bola v roku 1973, od roku 2002 je zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj.

VKMK napĺňa svoje poslanie v súlade s knižničným zákonom ... a Manifestom UNESCO/IFLA o verejných knižniciach, napríklad: poskytuje služby na základe rovnosti prístupu pre všetkých; ponúka tradičné i na moderných technológiách založené knižnično-informačné  zdroje a  služby vrátane prístupu na internet a vlastných regionálnych databáz;  podporuje individuálne i skupinové sebavzdelávanie, ako aj výchovno-vzdelávací proces v školskom prostredí (najmä v materských, základných a stredných školách) – pričom sa zameriava najmä na podporu rozvoja čitateľských návykov a zručností  a informačnej gramotnosti ; ponúka špeciálne dokumenty a služby pre zrakovo znevýhodnených,  podujatia pre hospitalizované deti, pre skupiny marginalizovaných osôb; spolupracuje s relevantnými partnermi na lokálnej regionálnej úrovni... ; vytvára regionálne bibliografické a personálne databázy, poskytuje koordinačné a metodické služby verejným knižniciam v regióne.

VKMK pôsobí na území mesta Banská Bystrica ako sieť oddelenia pobočiek: oddelenie pre dospelých, oddelenie pre deti a 3 komunitné pobočky na sídliskách. Nezabúdajúc na služby iným skupinám (mládeži, dospelým, seniorom) sa VKMK tradične sústreďuje na aktivity a podujatia pre deti (besedy so spisovateľmi ako aj stretnutia so zaujímavými ľuďmi žijúcimi v meste, vrátane prezentácie ich aktivít, Noc s Andersenom, Kráľ čitateľov, Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, Čítajme si, Predvianočná knižnica) čo vyplýva z 50% zastúpenia detí do 15 rokov z celkového počtu používateľov knižnice, ako aj zo skutočnosti, že pre študentov, akademickú a odbornú komunitu poskytujú služby Štátna vedecká knižnica a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici.

 

 

 

 

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

ZRIAĎOVATEĽ

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORUJÚ NÁS

PARTNERI

ORBIS IN, s.r.o.

Remitenda detských časopisov
Včielka, Zornička, Adamko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka