Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská BystricaHľadať
 
 

Banskobystrické pierko 2018

image063.jpgVyhodnotenie literárnej súťaže žiakov ZŠ

22. júna 2018 sa v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) na Fončorde uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl v písaní poézie a prózy „Banskobystrické pierko 2018“.

VKMK sa rozhodla, „vystopovať“ a podporiť literárne nadané deti v meste Banská Bystrica a okolí, preto pripravila pre žiakov základných škôl regionálnu autorskú literárnu súťaž. Súťaž bola vyhlásená pre prózu i poéziu a nakoľko sa jedná o "pilotný" projekt, v jeho 1. ročníku bola obom literárnym kategóriám zadaná spoločná téma “Môj (ne)normálny deňVytrhnuté z denníka“.

Našim zámerom bolo, aby každé dieťa – žiak základnej školy, ktoré bude chcieť, dostalo priestor literárne vyrozprávať príbeh svojho bežného, či mimoriadneho dňa a to formou, akú si samo vyberie (rozprávanie, záznam z denníka, verše, ...).

Súťaž sme z hľadiska veku rozdelili do dvoch  kategórií:

1/ pre žiakov I. stupňa ZŠ (1. až 5. ročník – pre prózu i poéziu zvlášť)

2/ pre žiakov II. stupňa ZŠ (6. až 9. ročník – pre prózu i poéziu zvlášť)

So zámerom literárnej súťaže, spolu s jej propozíciami a žiadosťou o podporu, boli formou listu riaditeľa VKMK, Mgr. Petra Klinca oboznámené všetky základné školy v regióne Banská Bystrica. Súťažné práce mohli súťažiaci posielať od 1.marca do 30. apríla 2018.

Do literárnej súťaže sa k danému termínu podľa pôvodných propozícii zapojilo celkom 9 základných škôl z regiónu BB (ZŠ SSV na ul. Skuteckéhov BB, Súkromná ZŠ Dráčik na ul. Mládežnickej v BB, ZŠ pri zdravotníckom zariadení na Nám. L.Svobodu v BB, ZŠ na ul. Sitnianskej v BB, ZŠ na ul. Spojovej v BB, ZŠ na ul. Pieninskej v BB, ZŠ na ul. Ďumbierskej v BB a ZŠ na ul. Moskovskej v BB, ZŠaMŠ z Tajovského ul. v Badíne).

Súťažné práce zaslali i žiaci zo Spojenej školy na ul. Rekreačnej v Novej Bani, ktorí prejavili záujem literárno-súťažne sa zapojiť.

Celkovo sa teda do súťaže zapojilo 10 základných škôl so 49 žiakmi a 49 súťažnými prácami. Medzi nimi jednoznačne prevažovala próza, celkom 42 súťažných textov a iba 7súťažných textov bolo v kategórii poézia.

Do súťaže sa zapojilo 28 žiakov z I. stupňa ZŠ a 21žiakov z II. stupňa ZŠ.

Z hľadiska štatistiky, najviac súťažných textov prišlo zo ZŠ na ul. Spojovej v BB – 11 (8+3) a najmenej, po jednom texte (oba v próze), boli prijaté zo ZŠ na ul. Ďumbierskej v BB a zo Spojenej školy na ul. Rekreačnej v Novej Bani.

Odbornú porotu literárnej súťaže tvorili:

1/ Miroslav Kapusta, spisovateľ a básnik, člen Spolku slovenských spisovateľov

2/ Peter Klinec, riaditeľ VKMK Banská Bystrica a

3/ Soňa Šóky, manažérka VKMK Banská Bystrica

Vzhľadom na malý počet zaslaných básní a ich veľmi nízku kvalitu, rozhodla sa porota túto kategóriu nehodnotiť.

Čo sa však týka súťažnej kategórie "próza", porota sa zhodla v názore, že sa v nej objavilo niekoľko veľmi pozoruhodných talentov a pri udeľovaní prvých troch miest v kategórii žiakov I. stupňa ZŠ, rovnako ako i pri udeľovaní prvých troch miest v kategórii žiakov II. stupňa ZŠ, mali veľmi ťažkú úlohu.

Keďže literárna kategória – poézia, hodnotená nebola, pri udeľovaní cien za prózu sa porota rozhodla popri prvých troch miestach udeliť aj "Čestné uznanie".

Výsledky literárnej súťaže „Banskobystrické pierko 2018“ v jej 1. ročníku 2018, sú nasledovné:

V kategórii I. stupňa žiakov ZŠ (1. ročník – 5. ročník) sa za literárne práce v próze udelili ceny nasledovne:

1. miesto: Nina Kapustová, 4. ročník, ZŠ a MŠ Tajovského 2, Badín

2. miesto: Sofia Sobolová, 4. ročník, ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Nám.L.Svobodu 4, Banská Bystrica

3. miesto:Karolína Kapcová, 4. ročník, ZŠ Dráčik – Mládežnická 51,Banská Bystrica

Čestné uznanie: Klára Dovalová, 4. ročník, ZŠ a MŠ Tajovského 2, Badín

V kategórii II. stupňa žiakov ZŠ (6. ročník – 9. ročník) sa za literárne práce v próze udelili ceny nasledovne:

1. miesto: Ema Kocianová, 7. ročník, ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

2. miesto: Lenka Petránová, 6. ročník, ZŠ Slovenského slobodného vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica

3. miesto: Janka Melichová, 6. ročník, ZŠ a MŠ Tajovského 2, Badín

Čestné uznanie: Miroslava Slováková, 9. ročník, Spojená škola,Rekreačná 393, Nová Baňa

Z hľadiska 10 zapojených základných škôl sa tak najúspešnejšou v 1. ročníku literárnej súťaže  „Banskobystrické pierko 2018“ stala ZŠ a MŠ Badín, ktorej žiačky obsadili jedno 1. miesto, jedno 3. miesto a získali 1 čestné uznanie.

Poďakovanie organizátorov súťaže patrí aj sponzorom, ktorí súťaž podporili hodnotnými knižnými darmi a inými reklamnými predmetmi, menovite kníhkupectvo Panta Rhei a kníhkupectvo Martinus.sk.

Podakovanie za realizáciu výtvarného návrhu diplomov pre víťazov súťaže patrí výtvarníkovi pánovi Jaroslavovi Slabejovi z Banskej Bystrice.

Študenti tretieho ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča z Banskej Bystrice Zuzka ZauškováRichard Maľa prispeli ako dobrovoľníci k výbornej atmosfére slávnostného vyhodnotenia svojím pekným prednesom všetkých ocenených prác.

V závere podujatia predseda poroty Miroslav Kapusta všetkých súťažiacich pozval do novo pripravovaného literárneho klubu PIERKO, ktorý chce dať priestor literárne aktívnym deťom a mládeži a ponúka im možnosť navštevovať literárny klub tvorivého písania poézie a prózy. Literárny klub by mal začať pracovať od septembra 2018 a viesť by ho mal práve básnik a spisovateľ Miroslav Kapusta.

Pevne veríme, že o rok sa do "Banskobystrického pierka", aj vzhľadom k pripravovanej zmene propozícií, zapojí viac základných škôl a teda i viac literárne talentovaných žiakov, „potenciálnych spisovateľov a básnikov“, ktorým takto umožňujeme spraviť ich prvý aktívny krok do sveta literatúry.

Soňa Šóky


 

dnes je: 21.11.2018

meniny má: Elvíra

podrobný kalendár

ZRIAĎOVATEĽ

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORUJÚ NÁS

PARTNERI

ORBIS IN, s.r.o.

Remitenda detských časopisov
Včielka, Zornička, Adamko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka