VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Rezervácie*MVS
--Čitateľské konto
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
mínus 
mínus Centrálny register zmlúv

  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  JEDNU KNIHU ROČNE

Jednu knihu ročne


  ČASOPIS DŽUSIK
Časopis pre deti a mládež DŽÚSIK

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER - AkSen

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera  ZRIAĎOVATEĽ VEREJNEJ KNIŽNICE M. KOVÁČA

Webové sídlo zriaďovateľa VKMK


Mikuláš Kováč

„Život – hrudka soli medzi dva prsty. Trocha vône a tichý vzdych nahého červa, ktorý je v jabĺčku živý – nič, a možno predsa všetko"
Z básne "Možno" v zbierke "Pod slnkom"
.

  OKIENKO RIADITEĽA :-)
Vážení a milí priatelia kníh, čítania, knižnice !
Pozývam Vás na krátku virtuálnu návštevu knižnice, ktorá od svojho zrodu pôsobila a pôsobí v prospech ľudí v meste i regióne a v tomto roku dospela na zrelú štyridsiatničku ...

25.02.2015: SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV
V sobotu 21. februára 2015 sa uskutočnil 12. ročník Svetového dňa sprievodcov. Pri tejto príležitosti Verejná knižnica Mikuláša Kováča ponúkla návštevníkom prehliadku detského oddelenia knižnice, pre deti prehliadku hravou formou, a veselé tvorivé aktivity s výtvarníčkou Ľubicou Lintnerovou a karikaturistom Jaroslavom Slabejom.
Report a foto...

21.01.2015: PRIMÁTOR V KNIŽNICI
Občianska rada Rudlová-Sásová II spolu s Nezávislou občianskou iniciatívou Náš domov Sásová a Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča pripravili dňa 12. januára 2015 pre občanov najväčšieho banskobystrického sídliska novoročné stretnutie s primátorom a poslancami za volebný obvod č.3.
Report a foto...

18.12.2014: KNIŽNICA V BIELOM
18.12.2014: PREDVIANOČNÁ KNIŽNICA
Oddelenie pre deti a Okružná 2.
Report a foto...

02.12.2014: ZEM A VEK
Dňa 26.11.2014 sa vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Švantnerovej ulici uskutočnila beseda k časopisu Zem a vek. Záujem o besedu bol vysoký, priestory čitárne sa zaplnili do posledného miesta, besedy sa zúčastnilo cca 70 čitateľov. Hosťami boli Tibor Eliot Rostas (šéfredaktor časopisu Zem a vek, napísal tiež knihy Mlčanie I. a Mlčanie II), Marián Benka ( zástupca šéfredaktora) a Ľubomír Huďo (zahranično-politický redaktor, napísal knihy Zamatovo nežná tyrania a Presstitúti verzus konšpirátori).
Report a foto...

14.11.2014: PORADA KNIHOVNÍKOV 12.11.2014
12.11.2014 sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, na Lazovnej ulici plánované pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných a neprofesionalizovaných obecných knižníc regiónov Banská Bystrica a Brezno.
Report a foto...

05.11.2014: KNIŽNICA V BIELOM
Dňa 28.10.2014 sa aj naša knižnica zapojila do Medzinárodného dňa školských knižníc svojimi aktivitami. V ZŠ pri Zdravotníckom zariadení navštívili hospitalizované deti, pre ktoré pripravili zaujímavé podujatie. Na realizácii sa podieľali aj detskí pacienti. Stretnutie sme začali PowerPointovou prezentáciou o knižnici, kde sa deti dozvedeli ako sa stať čitateľom a ako sa správať ku knihám. Spoločnými silami sa nám podarilo vyrobiť knižnicu a prostredníctvom komiksu sa cestičkou orientovať v kráľovstve kníh.
Report a foto...

27.10.2014: ARS POETICA NEOSOLIENSIS
Vo štvrtok 23.10.2014 sa v Cikkerovej sieni mestskej Radnice uskutočnila ďalšia časť cyklu Ars Poetica Neosoliensis, tentoraz pri príležitosti uvedenia knihy do života Miroslava Kapustu – Raz budú aj svätí z neba padať. Slávnostného aktu pokrstenia knihy hrudkami zeme z Moravy – Frídku Místku, Banskej Bystrice a Žiliny sa ujali blízki priatelia autora: výtvarník Vít Adamus, ktorý knihu ilustroval, výtvarníčka Ľubica Lintnerová a Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš.
Report a foto...

24.10.2014: BESEDA S REDAKTORMI ČASOPISU ZEM A VEK
VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA ŠVANTNEROVA 18, BANSKÁ BYSTRICA VÁS SRDEČNE POZÝVA DŇA 26.11.2014 o 16:30 hod. NA BESEDU S REDAKTORMI ČASOPISU ZEM A VEK.
Pozvánka...

17.10.2014: SOM PRVÁK A ČITATEĽ
Verejná knižnica Mikuláša Kováča nezabúda ani na svojich najmenších čitateľov. V spolupráci so ZŠ Radvaň a ZŠ Podlavice sprístupnila prvákom v októbri svet kníh už tradičnou formou – Pasovaním prvákov za čitateľov knižnice.
Report a foto...

17.10.2014: EXKURZIE DO KNIŽNICE
8. októbra 2014 počas jednej hodiny sa študenti zo školského internátu na Internátnej ulici oboznámili s činnosťou pobočky VKMK na Okružnej ulici. Knihovníčky im poskytli informácie o knižnici a službách, ktoré knižnica poskytuje.
Report a foto...

10.10.2014: GUSTÁV MURÍN SO STREDOŠKOLÁKMI A SENIORMI
Vo štvrtok 9.10.2014 navštívil Banskú Bystricu spisovateľ Gustáv Murín. So stredoškolákmi z Gymnázia Mikuláša Kováča besedoval na tému Slovenčina je svetová – štúdia z knihy „Všetko je inak“. Na záver pobavil študentov citáciami z knihy, že slovenčina má najviac výrazov o milovaní v porovnaní s ostatnými jazykmi civilizovaného sveta. Svojou výrečnosťou, všeobecným rozhľadom a istou dávkou humoru dokonale zaujal študentov.
Report a foto...

16.09.2014: ARS POETICA NEOSOLIENSIS
Ďalšie stretnutie pri poézii a dobrej hudbe z cyklu Ars Poetica Neosoliensis sa uskutoční vo štvrtok 18. septembra 2014 o 15:00 hod. na terase reštaurácie Forum Caffe -Restaurant na Námestí SNP.
Leták...
Pozvánka...

24.06.2014: ARS POETICA NEOSOLIENSIS
Ďalšie stretnutie pri poézii a dobrej hudbe z cyklu Ars Poetica Neosoliensis sa uskutočnilo vo štvrtok 19. júna 2014 na terase reštaurácie Forum Caffe -Restaurant na Námestí SNP. Vlastnou tvorbou sa predstavili mladí začínajúci autori: Martin Kubuš, Majka Vanková, Alica Bánszka a Marcel Kmeť. Prezentáciu moderoval Miroslav Kapusta, ktorý podujatie spestril aj svojou tvorbou. Ako hudobný doprovod vybral bratov Adama a Adriána Bírovcov – kontrabas a akordeón, Jozefa Siváka – gitara a Mateja Veselého – bicie.
Leták...
Report a foto...


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk