VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Rezervácie*MVS
--Čitateľské konto
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
mínus 
mínus Centrálny register zmlúv

  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  JEDNU KNIHU ROČNE

Jednu knihu ročne


  ČASOPIS DŽUSIK
Časopis pre deti a mládež DŽÚSIK

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER - AkSen

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera  ZRIAĎOVATEĽ VEREJNEJ KNIŽNICE M. KOVÁČA

Webové sídlo zriaďovateľa VKMK


Mikuláš Kováč

„Život – hrudka soli medzi dva prsty. Trocha vône a tichý vzdych nahého červa, ktorý je v jabĺčku živý – nič, a možno predsa všetko"
Z básne "Možno" v zbierke "Pod slnkom"
.

  OKIENKO RIADITEĽA :-)
Vážení a milí priatelia kníh, čítania, knižnice !
Pozývam Vás na krátku virtuálnu návštevu knižnice, ktorá od svojho zrodu pôsobila a pôsobí v prospech ľudí v meste i regióne a v tomto roku dospela na zrelú štyridsiatničku ...

10.04.2014: NOC S ANDERSENOM 2014
4. apríla 2014 sa VKMK zapojila už desiatykrát k medzinárodným oslavám výročia narodenia dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena akciou zameranou na podporu čítania detí NOC S ANDERSENOM. Stalo sa tak na troch miestach – v oddelení pre deti v centre mesta a v dvoch pobočkách na veľkých sídliskách (Fončorda a Sásová). Nočné dobrodružstvo v knižnici prežilo 61 detí.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli k tomu, aby deti mohli prežiť nezabudnuteľnú čarovnú noc v knižnici.
Report a foto...

09.04.2014: VESELÉ PÍSMENKÁ
3. apríla 2014 v popoludňajších hodinách sme v Oddelení pre deti privítali vzácnu návštevu - spisovateľku Ivonu Ďuričovú, maliarku Zdenku Nedomovú a regionálneho básnika Miroslava Kapustu.
Report a foto...

02.04.2014: STRETNUTIE S JÁNOM FINDROM - FOTO
V príjemnej atmosfére prebiehalo stretnutie s univerzitným profesorom a jazykovedcom Jánom Findrom. V pobočke VKMK Okružná 2 sa 1.4.2014 s jubilantom stretli jeho priatelia, kolegovia, bývalí študenti a iní záujemci o slovenský jazyk a komunikačnú kultúru.
Report a foto...
Pozvánka...
Leták...

02.04.2014: STRETNUTIE S PETROM HOLKOM - FOTO
V rámci Týždňa slovenských knižníc pripravila knižnica okrem iného i stretnutie so spisovateľom Petrom Holkom. Stalo sa tak 3.4, 2014 v pobočke VKMK Karpatská 3. Sám autor čítal úryvky zo svojho pripravovaného románu „Láska prebýva na Kilimandžáre“. O hudbu a spev sa postaral gitarista Bohdan Mezei.
Report a foto...
Pozvánka...
Leták...

28.03.2014: STRETNUTIE S JOZEFOM BANÁŠOM - FOTO
Pobočka Okružná 2, v ten podvečer praskala vo švíkoch! Do posledného miestečka ju zaplnili čitatelia kníh charizmatického slovenského autora Jozefa Banáša, ktorý po diskusii a autogramiáde porozprával aj o tom, čo si myslí o meste pod Urpínom.
Report a foto...
Pozvánka...
Leták...

14.03.2014: KONGO A SLOVENSKO, KRAJINY MôJHO SRDCA
Členovia regionálneho centra AkSen v BB privítali dňa 10. 3. 2014 v priestoroch knižnice VKMK pána Ing. Rene Holon Mondzo, Mgr. Zaujal nás veľmi dobrou slovenčinou, príjemným prejavom a srdečným úsmevom. Hneď po prvých vetách sme boli vtiahnutí do reálneho a zaujímavého rozprávania o krajine, ktorá je od nášho sveta vzdialená nie len diaľkou ,ale aj spôsobom života. Bolo to pútavé rozprávanie o krajine v rovníkovej Afrike s premietaním fotografií z rodnej dediny, ľudí a prírody.
Report a foto...

11.03.2014: TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC - LITERÁRNA BB
V súlade s mottom "Knižnice pre všetkých" pripravila VKMK počas celoslovenského " Týždňa slovenských knižníc " a už 18. ročníka festivalu " Literárna Banská Bystrica " (venovaného pamiatke Mikuláša Kováča), pre svojich používateľov i širšiu verejnosť pestrú paletu podujatí. V týždni od 31. marca do 4. apríla 2014 Vás v pobočkách VKMK čakajú nielen zaujímavé stretnutia s autormi, ale aj registrácia za čitateľa ZDARMA, a aj odpustenie poplatkov za oneskorené vrátenie výpožičiek :-).
Pozvánka...
Program...

05.03.2014: BATOH PLNÝ ROZPRÁVOK
Dňa 3.3.2014 na oddelení pre deti v Lazovnej 26 prišli piataci zo ZŠ Bakossova putovať po krajine rozprávok. Na chvíľku sa stali spisovateľmi, ilustrátormi, redaktormi, mudrcmi a hercami. Všetci ukázali, že aj keď sú už „ veľkí“ piataci, rozprávky majú stále radi. Ivana Gelienová
Report a foto...

04.03.2014: DôVERČIVOSŤ A MANIPULÁCIA SENIOROV
27. februára 2014 sa v pobočke VKMK – Okružná 2 uskutočnila pre seniorov klubu AkSEN, o.z. prednáška Mgr. I. Škodovej - Dôverčivosť a manipulácia seniorov spojená s prezentáciou dokumentárneho filmu Silvie Dymákovej a Romany Mazálovej „Šmejdi“ z podvodných predajných akcií, ktoré využívajú psychickú manipuláciu na vnucovanie predaja svojich nekvalitných a predražených výrobkov.
Report a foto...

04.03.2014: TRÉNING PAMÄTE SENIOROV - FONČORDA
VKMK prostredníctvom vlastnej, špeciálne vyškolenej kolegyne Zdenky Chalachanovej začala v tomto roku cyklus tréningov pamäte pre seniorov ! Prvá skupina seniorov ho absolvuje v pobočke Karpatská 3 (Sásová) - druhá skupina začala 17.02. 2014 v priestoroch pobočky Okružná 2 (Fončorda). Pokračuje každý pondelok od 9,00 - do 10,30 hod. počas 10 týždňov.
Report a foto...

20.02.2014: POČÍTAČOVÝ KURZ PRE SENIOROV
V dňoch 10.-14.2.2014 sa v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici (Okružná ul.) uskutočnil v poradí už tretí počítačový kurz, ktorý pre seniorov zorganizovalo regionálne Občianske združenie Aktívny senior (AkSen) .
Report a foto...

07.02.2014: PÓLA RADÍ DEŤOM
Dňa 5.02.2014 prišli na dohodnuté stretnutie detičky z MŠ Nová 2 B.B. s tetami dopravnej polície. Uniformy sa nezľakli, pretože milý a láskavý prístup ich hneď v úvode prekvapil. Tety im doniesli pracovné zošity PÓLA RADÍ ĎEŤOM, farbičky, reflexné vesty a pásky, v ktorých sa predvádzali ako na módnej prehliadke. Hravou formou sa deti dozvedeli o pravidlách cestnej premávky a čítaním rozprávky o dopravných značkách. Na záver sme si urobili spoločné foto a dohodli sme si ďalší termín návštevy na ktorý sa už teraz tešíme.
Report a foto...

22.01.2014: DANIEL HEVIER: APRÍLOVÝ HUGO A VRECKOVÝ ZLODEJ
V pobočke ma Okružnej ul. bolo v decembri pre žiakov 4. A triedy ZŠ Radvaň pripravené zážitkové čítanie z knihy Daniela Heviera: Aprílový Hugo a vreckový zlodej. Hravou formou sa dozvedeli o živote spisovateľa D. Heviera. Zážitkové čítanie bolo doplnené otázkami na porozumenie čítaného textu a motivačnými úlohami k deju: obkreslovanie svojich dlaní na papier, rozprávanie o dobrých a zlých ľudských vlastností, hranie sa na detektívov... Zážitkové čítanie ukázalo deťom iný pohľad na prácu s detskými knihami.
Report a foto...

14.01.2014: NOVOROČNÉ STRETNUTIE S PRIMÁTOROM
V pondelok 13. 1.2014 sa uskutočnilo v pobočke na Karpatskej ulici verejné novoročné stretnutie občianskych rád, občianskych združení, občanov Sásovej s primátorom Mgr. Petrom Gogolom a poslancami mestského zastupiteľstva za volebný obvod Sásová.
Report a foto...


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk