VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Čitatelské konto*Rezervácie*MVS
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
mínus 
mínus Centrálny register zmlúv

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  JEDNU KNIHU ROČNE

Jednu knihu ročne


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  MEDZINÁRODNÝ IDENTIFIKÁTOR
Medzinárodný identifikátor Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER - AkSen

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera  ZRIAĎOVATEĽ VEREJNEJ KNIŽNICE M. KOVÁČA

Webové sídlo zriaďovateľa VKMK


Mikuláš Kováč

„Život – hrudka soli medzi dva prsty. Trocha vône a tichý vzdych nahého červa, ktorý je v jabĺčku živý – nič, a možno predsa všetko"
Z básne "Možno" v zbierke "Pod slnkom"
.

  OKIENKO RIADITEĽA :-)
Vážení a milí priatelia kníh, čítania, knižnice !
Pozývam Vás na krátku virtuálnu návštevu knižnice, ktorá od svojho zrodu pôsobila a pôsobí v prospech ľudí v meste i regióne a v tomto roku dospela na zrelú štyridsiatničku ...

29.04.2016: Kultúrne poukazy 2016
Od marca 2016 do 11. novembra 2016 prijímame tak ako aj po minulé roky Kultúrne poukazy.

Kultúrne poukazy v knižnici môžete využiť na zaplatenie členského poplatku na daný kalendárny rok.
Členský poplatok do knižnice:

- deti od 6 do 15 rokov: 1,00 €
- študenti od 15 do 18 rokov: 3,00 €
- pedagógovia: 5,00 €

Tešíme sa na vašu návštevu!


22.04.2016: Detičky a ich šikovné ručičky v knižnici
Pod týmto názvom sa skrýva informačné a zážitkové podujatie pre najmenších čitateľov - deti z materských škôl. Cieľom podujatia je oboznámiť najmenších návštevníkov knižnice s pojmami ako: kniha, spisovateľ, ilustrátor, ale i s priestormi knižnice, správnym zaobchádzaním s knihou a pod.
Súčasťou podujatia je „tvorivá dielňa – šikovné ručičky“ počas ktorej si deti vyrábajú vlastné záložky do kníh. Práve pri týchto aktivitách môžu naplno uplatniť svoju fantáziu, či výtvarné sklony.
Report a foto...

12.04.2016: Duchovný život.
V rámci spolupráce Verejnej knižnice Mikuláša Kováča s Klubom dôchodcov Harmónia sa v klube konala dňa 11.4.2016 prednáška pod názvom : Duchovný život. O otázkach medzi nebom a zemou hovorila Mgr.Zdenka Chalachanová sprituálna terapeutka, pracovníčka detského oddelenia VKMK. O zaujímavosti témy nasvedčovalo množstvo kladených otázok a hojná účasť v diskusii. Z časovej tiesne sa nedali všetky zvedavé otázky adekvátne zodpovedať. Prednášky sa zúčastnilo 50 seniorov, ktorí sa tešia na zaujímavé stretnutia pri ďalších spirituálnych témach.
Report a foto...

05.04.2016: NOC S ANDERSENOM
Minuloročný rekord sa podarilo prekonať. Na podujatie Noc s Andersenom (1. apríl) na Slovensku sa prihlásilo 235 verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska. Knižnice pripravili nezabudnuteľný večerný program, ktorý pritiahol detských návštevníkov svojou originalitou, kreativitou a interaktívnymi zážitkami. Cieľom podujatia je pritiahnuť čitateľov ku knižniciam a najmä k čítaniu. Podujatie sa koná vždy v piatok s dátum blížiacim sa výročia narodenia dánskeho rozprávkára H.CH.Andersena (2.4.1805 - 4.8.1875).
Report a foto...

22.03.2016: KRÁĽ ČITATEĽOV
Dňa 16. marca 2016 sa v pobočke VKMK Jilemnického 48 konala slávnostná korunovácia Kráľa detských čitateľov 2016. Ocenených bolo 9 najaktívnejších čitateľov v uplynulom roku za 4 pobočky VKMK. Kritériom sa stal počet vypožičaných kníh z knižnice v predchádzajúcom roku.
Report a foto...

18.03.2016: Čriepky z histórie Banskej Bystrice - s Jozefom Ďuriančikom
Podujatie pod týmto názvom bolo súčasťou jubilejného XX. ročníka literárneho festivalu Literárna Banská Bystrica. S historikom, publicistom, bývalým stredoškolským pedagógom a profesionálnym sprievodcom cestovného ruchu sa besedovalo v pobočke knižnice na sídlisku - ul. 29 augusta 25.
Report a foto...

15.03.2016: Beseda s Erikou Jarkovskou
14.marca 2016 sa v pobočke knižnice Fončorda na Jilemnického ul. 48 besedovalo v rámci Literárnej Banskej Bystrice (LBB) so spisovateľkou Erikou Jarkovskou. Besedu moderovala PaedDr. Jana Borguľová - tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici a jedna zo zakladateliek literárneho festivalu, ktorého 20. výročie vzniku si pripomíname práve v tomto roku.
Report a foto...

15.03.2016: Môj otec MIKI
Beseda pod týmto názvom odštartovala jubilejný XX. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica (LBB), ktorý vznikol na podnet banskobystrických umelcov a osobností (1996). Tí ho venovali básnikovi a vzácnemu človeku Mikulášovi Kováčovi, ktorý predčasne odišiel zo spisovateľskej scény (26. 5.1992).
Report a foto...

03.03.2016: VEĽKONOČNÁ KNIŽNICA
Komunitné podujatie pre všetky generácie pripravila knižnica v druhý marcový týždeň. Po úspešnom, už tradičnom podujatí „Predvianočná knižnica“ sa pracovníci knižnice rozhodli svojim návštevníkom priblížiť tradície Veľkej noci formou tvorivých dielní, ale aj prostredníctvom pútavého rozprávania slovenského fotografa a zberateľ ľudovej slovesnosti pána Vojtecha Majlinga. Detským návštevníkom svojím rozprávaním priblížil typické zvyky a tradície Veľkej noci na Slovensku. S tými skôr narodenými si zaspomínal na šibačku, oblievačku, výzdobu veľkonočných kraslíc, či iné typické zvyky sprevádzajúce Veľkú noc.
Report a foto...

03.03.2016: Beseda so spisovateľom Igorom Válekom
Autorskú besedu so spisovateľom a publicistom sme pripravili v rámci Týždňa slovenských knižníc. Spisovateľ a publicista Igor Válek je rodákom z Martina (1967). Študoval publicistiku a masmediálnu komunikáciu. Svoju profesionálnu kariéru spojil s Martinom, kde v rokoch 1993- 2011 pôsobil ako redaktor, neskôr ako zástupca šéfredaktora v Slovenských národných novinách. Publikuje i časopisecky v Romboide, Orlovi tatranskom, Slovenských pohľadoch, Slovenskej republike, Novom dni a i. Kultúrne dianie na Slovensku oživuje tvorbou rozhlasových scenárov, organizovaním literárnych besied., nielen doma, ale i v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor časopisu Slovensko. Na svojom spisovateľskom konte má doteraz okolo 20. knižných publikácií a stovky článkov v domácej i zahraničnej tlači.
Report a foto...

03.03.2016: Otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2016 v Banskej Bystrici
Marec je už tradične Mesiac knihy. Pri tejto príležitosti sa od 1. do 6. marca 2016 koná už 17. ročník podujatia Týždeň slovenských knižníc (TSK) pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“. Organizátormi Týždňa slovenských knižníc sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2016 je Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla. Ďalšími spoluorganizátormi TSK sú: Štátna vedecká knižnica (ŠVK), Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) a Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela (UK UMB).
Report a foto...

15.02.2016: Staň sa knihobežníkom a vyhraj skvelé ceny!

Vydavateľstvo Martinus.sk vyhlasuje prostredníctvom projektu Knihobežník súťaž Staň sa Knihobežníkom a vyhraj skvelé ceny pre seba aj svoju knižnicu!
Súťaž trvá do 8. marca 2016.
Budú do nej zapojení všetci zaregistrovaní používatelia, ktoré v termíne 8.2.2016 až 8.3.2016 uvoľnia aspoň 1 knihu v jednom z partnerských miest projektu v knižniciach na Slovensku. Vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča sú partnerskými miestami s knihobežníckym stojanom:
Oddelenie beletrie, odbornej, regionálnej literatúry a bibliografie, Švantnerova 18
Pobočka Sásová, MŠ Karpatská 3
Pobočka Sídlisko, Ul. 29 augusta 25
Pobočka Fončorda, Ul. Jilemnického 48

Report a foto...

15.02.2016: Rande na slepo v knižnici
Už ste niekedy mali rande naslepo?
V rámci valentínskeho týždňa pre vás štartujeme „rande na slepo s knihou“.
V termíne od 11.2. do 29. 2.2016 v Oddelení beletrie, odbornej, regionálnej literatúry a bibliografie na Švantnerovej ul. 18 si môžete vypožičať knihu zabalenú v nepriehľadnom obale a až doma po rozbalení zistíte, čo ste si požičali...
Veríme, že vás naše „mini prekvapenie“ poteší ale aj pobaví.
Report a foto...

09.02.2016: BESEDA ZO SPISOVATEĽKOU DANUŠOU FAKTOROVOU.
Dňa 5.2.2016 sa v pobočke VKMK - Detské odd. Lazovná ul. 26 uskutočnila beseda so spisovateľkou Danušou Faktorovou. Druháci a tretiaci zo ZŠ Bakossova sa dozvedeli o živote a diele pani spisovateľky. Deti si odniesli poznatky, zaujímavosti a zážitky z rozhovoru s pani Faktorovou a z čítania krásnych detských kníh. Ako bonus dostali so sebou detské časopisy Maxík a Zvonček, z ktorých si môžu čítať doma aj v škole. Deti aj pani učiteľky boli veľmi spokojné a tešia sa na ďalšiu návštevu knižnice.
Report a foto...


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk