VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Rezervácie*MVS
--Čitateľské konto
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
mínus 
mínus Centrálny register zmlúv

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  JEDNU KNIHU ROČNE

Jednu knihu ročne


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  MEDZINÁRODNÝ IDENTIFIKÁTOR
Medzinárodný identifikátor Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER - AkSen

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera  ZRIAĎOVATEĽ VEREJNEJ KNIŽNICE M. KOVÁČA

Webové sídlo zriaďovateľa VKMK


Mikuláš Kováč

„Život – hrudka soli medzi dva prsty. Trocha vône a tichý vzdych nahého červa, ktorý je v jabĺčku živý – nič, a možno predsa všetko"
Z básne "Možno" v zbierke "Pod slnkom"
.

  OKIENKO RIADITEĽA :-)
Vážení a milí priatelia kníh, čítania, knižnice !
Pozývam Vás na krátku virtuálnu návštevu knižnice, ktorá od svojho zrodu pôsobila a pôsobí v prospech ľudí v meste i regióne a v tomto roku dospela na zrelú štyridsiatničku ...

08.02.2016: POZVÁNKA NA BESEDU S PUBLICISTOM A SPISOVATEĽOM IGOROM VÁLEKOM
Príďte sa ponoriť do (takmer rozprávkovej) živej vody liečivých prameňov a kúpeľov na Slovensku prostredníctvom prezentácie knihy a autorskej besedy s publicistom a spisovateľom Igorom Válekom, autorom Povestí o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch. Po skončení programu máte možnosť získať knihu za zvýhodnenú cenu aj s podpisom a osobným venovaním autora. Nebude chýbať prekvapenie, literárny bonus a cena s príchuťou tajomnosti. Stretnutie sa uskutoční v pobočke VKMK Jilemnického 48 v stredu 2. marca 2016 o 13:00 hod.
Pozvánka...
Leták...

02.02.2016: TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
V rámci Týždňa slovenských knižníc v dňoch 1.-6. marca 2016 VKMK pripravila niekoľko podujatí.
Program...

28.01.2016: KNIŽNICA V BIELOM
Dňa 27. 1. 2015 sme sa opäť vybrali navštíviť hospitalizované detičky. Pripravili sme pre nich zábavnú aktivitu - Maľované čítanie o Zatúlanom kocúrikovi. Dopadlo to na výbornú. Keďže Vianoce nemusia byť len v decembri, aj deti v knižniciach mysleli na malých pacientov. Darčeky od nich sme im odovzdali. Veríme, že všetkým chorým detičkám spríjemnia chvíle na nemocničnom lôžku.
Iveta Weissová
Report a foto...

15.01.2016: Informačné workshopy pre stredoškolákov v knižnici
V spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) knižnica pripravila viacero informačných workshopov pre študentov stredných škôl. SAIA, n. o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Workshopy ponúkli informácie o možnostiach štúdia a výskumu v zahraničí, informácie o rôznych štipendiách a grantoch pre študentov, ale i praktické rady ako si správne napísať životopis či prihlášku na vysokoškolské štúdium. Nechýbali ani konkrétne ponuky pre pedagogických a vedeckých pracovníkov. Jednotlivé ponuky zaujímavým spôsobom prezentovala Mgr. Zuzana Grochalová, koordinátorka akademických programov SAIA, n.o. pre banskobystrický región. Svoje teoretické znalosti dobre podložila i praktickými skúsenosťami zo zahraničia, ktoré ako bývalá štipendistka zažila.
Pozvánka...
Report a foto...

12.01.2016: Verejná knižnica Mikuláša Kováča zmenila sídlo
V septembri 2015 bola na Fončorde (Jilemnického ul. 48, objekt SENIUM - Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb) otvorená pobočka Verejnej knižnice Mikuláša, ktorá sa tam presťahovala zo zrušenej pobočky na Okružnej ul. Koncom roka sa do týchto priestorov presťahovalo aj riaditeľstvo knižnice, útvar ekomonicko-technických činností, útvar knižnično-informačných služieb a úsek fondov.
V centre mesta naďalej nájdete:
Oddelenie beletrie, odbornej, regionálnej literatúry a bibliografie, F. Švantnera 18
Oddelenie pre deti a mládež, Lazovná 26
Ďalšie pobočky knižnice sú na sídlisku v starej časti mesta - ul. 29 augusta 23 a na sídlisku Sásová v budove MŠ Karpatská 3. Posledné sídlo riaditeľstva knižnice a odborných úsekov bolo na Lazovnej ul. v prenajatej budove Štátnej vedeckej knižnice. Verejná knižnica Mikuláša Kováča tak po deviatich rokoch opäť zmenila svoje sídlo, pričom od roku 1975 sa sťahovala 21. krát. Knižnica mala v roku 2015 7024 registrovaných čitateľov, vlani ju navštívilo 51 495 návštevníkov, zrealizovala 196 685 výpožičiek z knižničného fondu. Pre verejnosť, školy, seniorov a i. pripravila 490 rôznych spoločenských, umeleckých, vzdelávacích a komunitných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 10 488 návštevníkov. Do fondu knižnice za uplynulý rok pribudlo 2672 nových knižničných jednotiek z rôznych oblastí (beletria, odborná a náučná literatúra, slovníky, literatúra pre deti a mládež a i.). Nové priestory ponúkajú aj nové možnosti a rozšírenie ponuky kultúrnych ale najmä komunitných aktivít pre seniorov a rôzne znevýhodnené skupiny.
Soňa Šóky

22.12.2015: ĎAKUJEME VÁM
21.12.2015: ĽUDOVÍT ŠTÚR
26.11.2015 si v pobočke VKMK Jilemnického 48 pripomenuli siedmaci zo ZŠ Radvaň 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra.
Report a foto...

21.12.2015: HUMORNE A HRAVO S DANIELOM HEVIEROM
30.11.2015 sa v pobočke VKMK Jilemnického 48 tretiaci zo ZŠ Spojová oboznámili s knihami Daniela Heviera.
Report a foto...

21.12.2015: PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV
1.12.2015, v pobočke VKMK Jilemnického 48, boli prváci zo ZŠ Radvaň slávnostne pasovaní za čitateľov knižnice.
Report a foto...

21.12.2015: PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV
20.10.2015, v pobočke VKMK Jilemnického 48, boli prváci zo ZSŠ Dráčik slávnostne pasovaní za čitateľov knižnice.
Report a foto...

21.12.2015: PREDVIANOČNÁ KNIŽNICA
Tohoročnú Predvianočnú knižnicu sme pripravili v našich troch pobočkách. Ako prvá 9.12.2015 pripravila podujatie pobočka Fončorda. Vianočná nálada, vôňa pečených vianočných oblátok, výzdoba vianočných gulí, paličkovaná čipka, vianočné ozdoby a pozdravy z papiera, ikebany na vianočný stôl, výroba vianočných sviečok. Tieto aktivity, ktoré sme realizovali aj vďaka výdatnej pomoci našich dobrovoľníčok mohli zhliadnuť všetci, ktorí zavítali v uvedený deň do pobočky na Jilemnického ul. 48.
Report a foto...

26.11.2015: Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša
Podujatie v dňoch 1.- 6. decembra 2015 organizovalo občianske združenie Celé Slovensko číta deťom. Nosnou myšlienkou tohto projektu je: Poď, budem Ti čítať!”a celý program akcentuje myšlienku ,,Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!”
Report a foto...

19.11.2015: SÁSOVÁ V ROKOCH 1900-1965
V pobočke VKMK Karpatská 3 sa v pondelok 16. novembra 2015 uskutočnila prezentácia dobových fotografií „Sásová v obrazoch“. Pán Ján Kollár, správca Dokumentačného centra Sásová priblížil návštevníkom život v Sásovej od roku 1900 do roku 1965. Pán Kollár je aj autorom obrazovej publikácie „Sásová v obrazoch“, ktorú venoval našej knižnici. Z rúk p. Kollára ju prevzal riaditeľ VKMK Mgr. Peter Klinec.
Report a foto...

11.11.2015: KLUBOVANIE NA CESTÁCH
Všetci tí, ktorí prišli 10. novembra 2015 do našej pobočky na Jilemnického ul. 48 mohli prežiť príjemné popoludnie s poéziou a prózou. V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) sme pripravili podujatie pod názvom: Klubovanie na cestách.
Report a foto...


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk