VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Rezervácie*MVS
--Čitateľské konto
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
mínus 
mínus Centrálny register zmlúv

  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  JEDNU KNIHU ROČNE

Jednu knihu ročne


  ČASOPIS DŽUSIK
Časopis pre deti a mládež DŽÚSIK

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER - AkSen

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera  ZRIAĎOVATEĽ VEREJNEJ KNIŽNICE M. KOVÁČA

Webové sídlo zriaďovateľa VKMK


Mikuláš Kováč

„Život – hrudka soli medzi dva prsty. Trocha vône a tichý vzdych nahého červa, ktorý je v jabĺčku živý – nič, a možno predsa všetko"
Z básne "Možno" v zbierke "Pod slnkom"
.

  OKIENKO RIADITEĽA :-)
Vážení a milí priatelia kníh, čítania, knižnice !
Pozývam Vás na krátku virtuálnu návštevu knižnice, ktorá od svojho zrodu pôsobila a pôsobí v prospech ľudí v meste i regióne a v tomto roku dospela na zrelú štyridsiatničku ...

30.07.2015: ARS POETICA NEOSOLINSIS
Stretnutie pri poézii a country hudbe z cyklu Ars Poetica Neosoliensis sa uskutoční vo štvrtok 13. augusta 2015 o 15:00 hod. na terase reštaurácie Forum Caffe -Restaurant na Námestí SNP.
Leták...
Pozvánka...

13.07.2015: POBOČKA V NOVÝCH PRIESTOROCH OTVORENÁ
S potešením oznamujeme všetkým čitateľom bývalej pobočky VKMK z Okružnej ul., že môžu od dnešného dňa v pôvodnej otváracej dobe, navštíviť pobočku v nových priestoroch na Jilemnického ul. č. 48 (objekt SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb), na 1. poschodí v zadnom trakte. Do areálu sa dá vstúpiť hlavnou bránou z Jilemnického ul., ako aj bočnou bránou zo smeru od Wolkerovej ulice.

03.07.2015: NOC PO ŠEPKY
V oddelení pre deti a mládež v Lazovnej 26 sa dňa 12.6.2015 uskutočnilo podujatie určené pre dospievajúce dievčatá. Počas noci sa mohli porozprávať so špeciálnymi pedagogičkami Mgr. Jadroňovou, a Mgr. Jánošovou. Od gynekologičky MUDr. Molitorisovej sa dozvedeli mnoho nových informácií. Zaujala ich aj policajtka Boba. Zatancovali si brušné tance so Sonkou Dovičovičovou a na záver pri sviečkach oddychovali a diskutovali s knihovníčkou Zdenkou Chalachanovou. Určite sa takéto podujatie zopakuje, lebo dievčatám sa veľmi páčilo a tešia sa nabudúce.
Ivana Gelienová
Report a foto...

18.06.2015: ARS POETICA NEOSOLIENSIS
Stretnutie pri poézii a dobrej hudbe z cyklu Ars Poetica Neosoliensis sa uskutočnilo vo štvrtok 28. júna 2015 o 16:00 hod. na terase reštaurácie Forum Caffe -Restaurant na Námestí SNP.
Leták...
Pozvánka...
Report a foto...

01.06.2015: EKOKNIŽKA JEŽKA SEPARKA A SLIMÁČIKA NATURPÁČIKA
Ježko Separko zavítal aj do našej knižnice. 29.5.2015 predstavila nadácia KOSIT 90-tim deťom zo ZŠ SSV, ZŠ Radvaň, ZŠ Narnia a MŠ Družby prvú EKOknižku na Slovensku. EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika obsahuje zbierku básní, piesní a rozprávok s ekologickou tematikou. Predpoludnie a popoludnie bolo plné čítania, hier a prezentácií. Deti si najprv vypočuli ukážku z tejto poučnej detskej knižky. Dozvedeli sa nielen ako, ale aj prečo je dôležité separovať odpad. Zabavili sa pri ekosúťažiach, za ktoré boli odmenené sladkými cenami.
Report a foto...

28.05.2015: NEVIDIACI SÚŤAŽILI V PÍSANÍ A ČÍTANÍ V BRAILLOVOM PÍSME
22. mája 2015, v priestoroch pobočky VKMK Okružná 2, Únia nevidiacich uskutočnila regionálne kolo súťaže v čítaní a písaní slepeckého bodového písma. Súťaže sa zúčastnili zrakovo postihnutí ľudia z celého banskobystrického kraja všetkých vekových kategórií, ktorí ovládajú Braillovo písmo. Nad regulárnosťou súťaže dozerala odborná porota. Hodnotila rýchlosť, správnosť a bezchybnosť čítania a písania bodového písma. Víťazí regionálneho kola postupujú do celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní bodového písma. Sprievodnou aktivitou podujatia bola i tvorivá činnosť detí so zameraním na Braillovo písmo. Deti zo ZŠ u Filipa sa tak mohli so zaviazanými očami vcítiť do role nevidiaceho dieťaťa.
Report a foto...

14.05.2015: DEŇ MATIEK 2015
Na podujatie Deň matiek v Sásovej 11.5.2015 prišiel viceprimátor p. Martin Turčan a spolu s poslancom p. Michalom Škantárom a pozdravili prítomné mamičky. Nezabudli ani na kvietky, ktorými obdarovali všetky mamy. Kvetinové darčeky sme odovzdali aj mamám s "M" , ktoré sa starajú o ZŤP detičky a nemohli prísť. Na podujatí vystupovali učitelia a žiaci SZUŠ Lavuta, deti ZŠ Pieninská. Podujatie moderoval Ján Haruštiak z Divadla pod balkónom a atmosféru vyplnil poéziou. Na podujatí boli prvykrát v Sásovej vystavené obrazy Kataríny Vargovej. Zároveň sme pokrstili všetky knihy, pani Márie Miadokovej. Pani Vargová, pán Turčan, pán Škantár nezvyčajne medvedím cesnakom pokrstili knižky básni pre deti a dospelých. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za program a za účasť.
Report a foto...

15.04.2015: NOC S ANDERSENOM
Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc 2015 sa v piatok 27. marca 2015 konal už pätnásty jubilejný medzinárodný a desiaty ročník Noci s Andersenom na Slovenku, počas ktorého strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc viac ako 10 600 detí v 232 verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska.
Report a foto...

14.04.2015: TRUHLICA PAVLA DOBŠINSKÉHO
V rámci marca - mesiaca knihy sa knihovníčky / Weissová, Dírerová, Chalachanová a Gelienová/ z VKMK rozhodli potešiť deti v MŠ dramatizáciou Dobšinského rozprávky – Dlhý, Široký a Bystrozraký. Škôlkári z Králik, Novej ulice a Lazovnej sa smiali a veselili, trošku možno aj báli s rozprávkovými postavičkami, ktoré ich možno o rok opäť navštívia.
Gelienová
Report a foto...

14.04.2015: MAREC – MESIAC KNIHY
Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Knižnice plnia túto úlohu tým, že sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok. Počas celého marca prebiehali v pobočkách VKMK rôzne aktivity. Čítalo sa viac, ako obvykle. Uskutočnilo sa 122 podujatí pre deti MŠ a žiakov ZŠ.
Report a foto...

09.04.2015: DNI DETSKEJ KNIHY
Dni detskej knihy boli ťažiskovým podujatím VKMK v rámci Týždňa slovenských knižníc. Prevzali sme štafetu po Košiciach a prvý krát v histórii sa toto významné podujatie (spoluorganizátori BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu – IBBY, Spolok slovenských spisovateľov, Mesto Banská Bystrica) konalo v Banskej Bystrici. Finančne ho podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Report a foto...
Plagát-program

12.03.2015: XVI. TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC A XIX. LITERÁRNA BANSKÁ BYSTRICA
Od 23. marca do 27. marca 2015 sa uskutoční už 16. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK) a XIX. Literárna Banská Bystrica, ktorých cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Týždeň slovenských knižníc je príležitosťou i pre tých čitateľov, ktorí pozabudli na plynúci čas a nevrátili požičané knihy v stanovenom čase. Knižnica nebude od nich vymáhať pokutu za prekročenie výpožičnej doby, ak knihy v tomto týždni vrátia v poriadku. Noví návštevníci knižnice budú môcť využiť i bezplatný zápis za čitateľa knižnice.
Čo sme pre vás pripravili sa dočítate v prílohách Týždeň slovenských knižníc; Literárna Banská Bystrica покрывало на кровать

11.03.2015: ĽUDOVÍT ŠTÚR
Dňa 4.3.2015 od 16,30 do 18.30 sa študenti rôznych stredných škôl, ubytovaných v Školskom internáte na Internátnej 4 v Banskej Bystrici, zúčastnili v pobočke na Okružnej ul. literárno-jazykovej súťaži , zameranej na osobnosť Ľ. Štúra. Vedomosti a zručnosti si zmerali tri trojčlenné družstvá , ktoré prišli povzbudiť viacerí spolužiaci. Podujatie v knižnici bolo zábavné kreatívne a zároveň poučné. Nechýbala hudobná a poetická vložka.
Iveta Weissová
Report a foto... ягоды годжи купить

09.03.2015: TRUHLICA PAVLA DOBŠINSKÉHO
Oddelenie pre deti a mládež na Lazovej ulici s druhákmi zo ZŠ Bakossova sú už aj v televízii. V knižnici, 5. marca 2015, sa deti dozvedeli o najväčšom zberateľovi ľudových rozprávok Pavlovi Dobšinskom a zahrali sa s rozprávkami. Pani z TV Hronka deti porozprávali prečo radi čítajú a aké knihy majú najradšej. Knihovníčka Ivana Gelienová
Report a foto... бонприкс


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk