VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Rezervácie*MVS
--Čitateľské konto
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
mínus 
mínus Centrálny register zmlúv

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  JEDNU KNIHU ROČNE

Jednu knihu ročne


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER - AkSen

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera  ZRIAĎOVATEĽ VEREJNEJ KNIŽNICE M. KOVÁČA

Webové sídlo zriaďovateľa VKMK


Mikuláš Kováč

„Život – hrudka soli medzi dva prsty. Trocha vône a tichý vzdych nahého červa, ktorý je v jabĺčku živý – nič, a možno predsa všetko"
Z básne "Možno" v zbierke "Pod slnkom"
.

  OKIENKO RIADITEĽA :-)
Vážení a milí priatelia kníh, čítania, knižnice !
Pozývam Vás na krátku virtuálnu návštevu knižnice, ktorá od svojho zrodu pôsobila a pôsobí v prospech ľudí v meste i regióne a v tomto roku dospela na zrelú štyridsiatničku ...

26.11.2015: Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša
a čítať sa bude aj v našej knižnici
Podujatie v dňoch 1.- 6. decembra 2015 organizuje občianske združenie Celé Slovensko číta deťom. Nosnou myšlienkou tohto projektu je:
Poď, budem Ti čítať!”
a celý program akcentuje myšlienku:
,,Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!”
Do uvedeného projektu sa môže zapojiť každý: knižnice, školy, škôlky, materské centrá, sociálne zariadenia pre deti, nemocnice, rodiny, jednoducho všetci, ktorí chcú a vedia, že myšlienka, ktorú projekt šíri je naozaj dôležitá a správna.
Čítať budeme v našich štyroch pobočkách:
1.12.2015 Oddelenie pre deti, Lazovná 26
10.00 Hosť: Mgr. Eva Pršová, PhD.
14.00 Hosť: Ing. Jana Slaná
2.12.2015 Pobočka Sídlisko, ul. 29 augusta 25
10.00 Hosť: Milan Valašťan, Hedviga Antalová
3.12. 2015 Pobočka Fončorda, Jilemnického 48
10.00 Hosť: Mgr. Eva Pršová, PhD.
13.20 Hosť: Ing. Jana Slaná
4.12. 2015 Pobočka Sásová, MŠ Karpatská 3
10.00 Hosť: Eva Bešinská, Elena Cmarková
Spoločne s našimi hosťami budeme čítať a rozdávať mikulášske darčeky v podobe krásnych literárnych príbehov...
Informácie o projekte nájdete na :http://www.celeslovenskocitadetom.sk
Plagát ...

19.11.2015: SÁSOVÁ V ROKOCH 1900-1965
V pobočke VKMK Karpatská 3 sa v pondelok 16. novembra 2015 uskutočnila prezentácia dobových fotografií „Sásová v obrazoch“. Pán Ján Kollár, správca Dokumentačného centra Sásová priblížil návštevníkom život v Sásovej od roku 1900 do roku 1965. Pán Kollár je aj autorom obrazovej publikácie „Sásová v obrazoch“, ktorú venoval našej knižnici. Z rúk p. Kollára ju prevzal riaditeľ VKMK Mgr. Peter Klinec.
Report a foto...

18.11.2015: PREDVIANOČNÁ KNIŽNICA
A opäť sa priblížil čas vianočný a preto sme aj tento rok pre vás pripravili podujatie
PREDVIANOČNÁ KNIŽNICA
V našich troch pobočkách zažijete celodenné komunitné stretnutie troch generácií: detí, rodičov a starých rodičov. Čaká na vás predvianočná atmosféra spojená s ukážkami vianočných zvykov a tradícií, tvorivé dielne a v rámci nich výroba vianočných vencov, svietnikov, sviečok, gulí, zdobenie perníkov, pečenie vianočných oblátok, paličkovanie, ale aj burza hračiek a predovšetkým dobrá nálada v prostredí knižnice. Najmenších návštevníkov poteší aj Mikuláš.
Pozvánka...

11.11.2015: KLUBOVANIE NA CESTÁCH
Všetci tí, ktorí prišli 10. novembra 2015 do našej pobočky na Jilemnického ul. 48 mohli prežiť príjemné popoludnie s poéziou a prózou. V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) sme pripravili podujatie pod názvom: Klubovanie na cestách.
Report a foto...

05.11.2015: CESTA DO KRÁĽOVSTVA KNÍH
Vo štvrtok, 22. októbra navštívili pobočku na Jilemnického ul. deti z MŠ Radvanská 28. So záujmom si pozreli prezentáciu o knihe, dozvedeli sa čo je to ilustrácia a kto knihy ilustruje a poprezerali si rozprávkové knižky.
Report a foto...

04.11.2015: OZNAM
Verejná knižnica Mikuláša Kováča ponúka od 1. decembra 2015 pre občanov mesta Banská Bystrica sociálnu službu – bezplatnú donášku kníh čitateľom domov. Je určená všetkým, ktorí majú radi knihy, no zdravotný stav im nedovoľuje osobne navštevovať knižnicu. Službu môžu využívať občania s ťažkým zdravotným postihnutím, starší ľudia s obmedzenou mobilitou či dlhodobo chorí. Záujemcovia o donášku by mali byť registrovaní čitatelia knižnice s bydliskom v Banskej Bystrici. Výmenu prečítaných kníh a tlačených periodík bude knižnica zabezpečovať raz mesačne.
Kontakt: bibliografia@vkmk.sk, 048/412 47 05

27.10.2015: NOC V KNIŽNICI
Čo s nástrahami dospievania
Zážitkové podujatie pod týmto názvom sme pripravili pre žiakov základných a stredných škôl v našej komunitnej pobočke na Jilemnického ul. 48. Rozprávanie s prizvanými odborníkmi o aktuálnych témach, ktoré interesujú dnešných mladých ľudí sa nieslo v priateľskom a uvoľnenom duchu. Témy ako dospievanie a sexualita, závislosti a ochrana pred nimi, zdravý životný štýl, šport, voľný čas a i. sme sa rozhodli mladým ľudom priblížiť spôsobom, ktorí im je blízky. Hudba, divadlo, tanec, hry, otvorená diskusia, osobné skúsenosti a zážitky z prežitého.
Report a foto...

16.10.2015: ARS POETICA NEOSOLIENSIS
15. októbra 2015 sa konal v priestoroch Cikkerovej siene banskobystrickej radnice ďalší cyklus Ars Poetica Neosoliensis. Podujatie bolo tentokrát venované záveru osláv Roka Ľudovíta Štúra, v ktorom si pripomíname 200. výročie jeho narodenia. Program pripravil a uvádzal básnik Miroslav Kapusta. Večer s poéziou spríjemnili legendy slovenského divadelníctva - Eva Kristínová, Ida Rapaičová a Jozef Šimonovič. V programe ďalej účinkovali: Barbora Skubachová – príhovor, Ondrej Kalamár-poézia, aforizmy, barokové akordeónové duo-František Kubiš a Marek Moniš, Peter Dekrét – klavír, Soňa Kopčanová – spev a Jana Anděl Šustrová-výtvarná scéna.
Pozvánka...
Leták...
Report a foto...

30.09.2015: CESTA DO KRÁĽOVSTVA KNÍH A ROZPRÁVOK
29.9. 2015, v Oddelení pre deti Lazovná ul.26 sa detičky z Materskej školy Motýlik zo Zvolena vydali na „Cestu do kráľovstva rozprávok“. Veselo i vážne sme sa naučili, čo sa knihám páči a čo nie a cez rozprávku prešli do ríše rozprávkových postavičiek, fantázie, dobra a zla. Predškoláci a aj tí menší s údivom a nadšením objavovali svet kníh v našej knižnici.
Report a foto...

30.09.2015: SOM PRVÁK A ČITATEĽ
28.9.2015 „Som prvák a čitateľ“ si dnes povedali po slávnostnej pasovačke za čitateľov našej knižnice prváci školského klubu Základnej školy Slovenského slobodného vysielača v Banskej Bystrici. Od dnešného dňa si môžu zvedaví prváčikovia oficiálne požičiavať knihy, časopisy a zúčastňovať na zaujímavých podujatiach, ktoré naše Oddelenie pre deti na Lazovnej ulici 26 organizuje.
Report a foto...

11.09.2015: TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 16.- 22.9.2015
Týždeň dobrovoľníctva, ktorý štartuje v Banskej Bystrici 16.9.2015 sa nesie v duchu myšlienky: Vyfarbi si ho s nami. Centrum dobrovoľníctva pôsobí v banskobystrickom regióne od roku 2000. Jeho poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti.
Report...
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

10.09.2015: OTVORENIE KOMUNITNEJ POBOČKY
Knižnica bez bariér, knižnica pre všetkých - v duchu tejto myšlienky sa nieslo slávnostné otvorenie komunitnej pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Podujatie sa uskutočnilo 7. septembra 2015 v dopoludňajších hodinách. Pobočka knižnice bola presťahovaná do objektu Domova dôchodcov (DD) a Domova sociálnych služieb (DSS) SENIUM na Jilemnického ul. 48.
Report a foto...
Pozvánka...

02.09.2015: ARS POETICA NEOSOLIENSIS
Stretnutie pri poézii a hudbe z cyklu Ars Poetica Neosoliensis sa uskutočnilo za účasti priateľov poézie z Čiech a Moravy v stredu 2. septembra 2015 o 16:00 hod. na Námestí SNP.
Leták...
Report a foto...

30.07.2015: ARS POETICA NEOSOLIENSIS
Stretnutie pri poézii a country hudbe z cyklu Ars Poetica Neosoliensis sa uskutočnilo vo štvrtok 13. augusta 2015 o 15:00 hod. na terase reštaurácie Forum Caffe -Restaurant na Námestí SNP.
Leták...
Pozvánka...


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk