VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Rezervácie*MVS
--Čitateľské konto
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
mínus 
mínus Centrálny register zmlúv

  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  JEDNU KNIHU ROČNE

Jednu knihu ročne


  ČASOPIS DŽUSIK
Časopis pre deti a mládež DŽÚSIK

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER - AkSen

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera  ZRIAĎOVATEĽ VEREJNEJ KNIŽNICE M. KOVÁČA

Webové sídlo zriaďovateľa VKMK


Mikuláš Kováč

„Život – hrudka soli medzi dva prsty. Trocha vône a tichý vzdych nahého červa, ktorý je v jabĺčku živý – nič, a možno predsa všetko"
Z básne "Možno" v zbierke "Pod slnkom"
.

  OKIENKO RIADITEĽA :-)
Vážení a milí priatelia kníh, čítania, knižnice !
Pozývam Vás na krátku virtuálnu návštevu knižnice, ktorá od svojho zrodu pôsobila a pôsobí v prospech ľudí v meste i regióne a v tomto roku dospela na zrelú štyridsiatničku ...

14.05.2015: DEŇ MATIEK 2015
Na podujatie Deň matiek v Sásovej 11.5.2015 prišiel viceprimátor p. Martin Turčan a spolu s poslancom p. Michalom Škantárom a pozdravili prítomné mamičky. Nezabudli ani na kvietky, ktorými obdarovali všetky mamy. Kvetinové darčeky sme odovzdali aj mamám s "M" , ktoré sa starajú o ZŤP detičky a nemohli prísť. Na podujatí vystupovali učitelia a žiaci SZUŠ Lavuta, deti ZŠ Pieninská. Podujatie moderoval Ján Haruštiak z Divadla pod balkónom a atmosféru vyplnil poéziou. Na podujatí boli prvykrát v Sásovej vystavené obrazy Kataríny Vargovej. Zároveň sme pokrstili všetky knihy, pani Márie Miadokovej. Pani Vargová, pán Turčan, pán Škantár nezvyčajne medvedím cesnakom pokrstili knižky básni pre deti a dospelých. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za program a za účasť.
Report a foto...

15.04.2015: NOC S ANDERSENOM
Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc 2015 sa v piatok 27. marca 2015 konal už pätnásty jubilejný medzinárodný a desiaty ročník Noci s Andersenom na Slovenku, počas ktorého strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc viac ako 10 600 detí v 232 verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska.
Report a foto...

14.04.2015: MAREC – MESIAC KNIHY
Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Knižnice plnia túto úlohu tým, že sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok. Počas celého marca prebiehali v pobočkách VKMK rôzne aktivity. Čítalo sa viac, ako obvykle. Uskutočnilo sa 122 podujatí pre deti MŠ a žiakov ZŠ.
Report a foto...

09.04.2015: DNI DETSKEJ KNIHY
Dni detskej knihy boli ťažiskovým podujatím VKMK v rámci Týždňa slovenských knižníc. Prevzali sme štafetu po Košiciach a prvý krát v histórii sa toto významné podujatie (spoluorganizátori BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu – IBBY, Spolok slovenských spisovateľov, Mesto Banská Bystrica) konalo v Banskej Bystrici. Finančne ho podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Report a foto...
Plagát-program

12.03.2015: XVI. TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC A XIX. LITERÁRNA BANSKÁ BYSTRICA
Od 23. marca do 27. marca 2015 sa uskutoční už 16. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK) a XIX. Literárna Banská Bystrica, ktorých cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Týždeň slovenských knižníc je príležitosťou i pre tých čitateľov, ktorí pozabudli na plynúci čas a nevrátili požičané knihy v stanovenom čase. Knižnica nebude od nich vymáhať pokutu za prekročenie výpožičnej doby, ak knihy v tomto týždni vrátia v poriadku. Noví návštevníci knižnice budú môcť využiť i bezplatný zápis za čitateľa knižnice.
Čo sme pre vás pripravili sa dočítate v prílohách Týždeň slovenských knižníc; Literárna Banská Bystrica покрывало на кровать

11.03.2015: ĽUDOVÍT ŠTÚR
Dňa 4.3.2015 od 16,30 do 18.30 sa študenti rôznych stredných škôl, ubytovaných v Školskom internáte na Internátnej 4 v Banskej Bystrici, zúčastnili v pobočke na Okružnej ul. literárno-jazykovej súťaži , zameranej na osobnosť Ľ. Štúra. Vedomosti a zručnosti si zmerali tri trojčlenné družstvá , ktoré prišli povzbudiť viacerí spolužiaci. Podujatie v knižnici bolo zábavné kreatívne a zároveň poučné. Nechýbala hudobná a poetická vložka.
Iveta Weissová
Report a foto... ягоды годжи купить

09.03.2015: TRUHLICA PAVLA DOBŠINSKÉHO
Oddelenie pre deti a mládež na Lazovej ulici s druhákmi zo ZŠ Bakossova sú už aj v televízii. V knižnici, 5. marca 2015, sa deti dozvedeli o najväčšom zberateľovi ľudových rozprávok Pavlovi Dobšinskom a zahrali sa s rozprávkami. Pani z TV Hronka deti porozprávali prečo radi čítajú a aké knihy majú najradšej. Knihovníčka Ivana Gelienová
Report a foto... бонприкс

25.02.2015: SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV
V sobotu 21. februára 2015 sa uskutočnil 12. ročník Svetového dňa sprievodcov. Pri tejto príležitosti Verejná knižnica Mikuláša Kováča ponúkla návštevníkom prehliadku detského oddelenia knižnice, pre deti prehliadku hravou formou, a veselé tvorivé aktivity s výtvarníčkou Ľubicou Lintnerovou a karikaturistom Jaroslavom Slabejom.
Report a foto...

21.01.2015: PRIMÁTOR V KNIŽNICI
Občianska rada Rudlová-Sásová II spolu s Nezávislou občianskou iniciatívou Náš domov Sásová a Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča pripravili dňa 12. januára 2015 pre občanov najväčšieho banskobystrického sídliska novoročné stretnutie s primátorom a poslancami za volebný obvod č.3.
Report a foto...

18.12.2014: KNIŽNICA V BIELOM
18.12.2014: PREDVIANOČNÁ KNIŽNICA
Oddelenie pre deti a Okružná 2.
Report a foto...

02.12.2014: ZEM A VEK
Dňa 26.11.2014 sa vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Švantnerovej ulici uskutočnila beseda k časopisu Zem a vek. Záujem o besedu bol vysoký, priestory čitárne sa zaplnili do posledného miesta, besedy sa zúčastnilo cca 70 čitateľov. Hosťami boli Tibor Eliot Rostas (šéfredaktor časopisu Zem a vek, napísal tiež knihy Mlčanie I. a Mlčanie II), Marián Benka ( zástupca šéfredaktora) a Ľubomír Huďo (zahranično-politický redaktor, napísal knihy Zamatovo nežná tyrania a Presstitúti verzus konšpirátori).
Report a foto...

14.11.2014: PORADA KNIHOVNÍKOV 12.11.2014
12.11.2014 sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, na Lazovnej ulici plánované pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných a neprofesionalizovaných obecných knižníc regiónov Banská Bystrica a Brezno.
Report a foto...

05.11.2014: KNIŽNICA V BIELOM
Dňa 28.10.2014 sa aj naša knižnica zapojila do Medzinárodného dňa školských knižníc svojimi aktivitami. V ZŠ pri Zdravotníckom zariadení navštívili hospitalizované deti, pre ktoré pripravili zaujímavé podujatie. Na realizácii sa podieľali aj detskí pacienti. Stretnutie sme začali PowerPointovou prezentáciou o knižnici, kde sa deti dozvedeli ako sa stať čitateľom a ako sa správať ku knihám. Spoločnými silami sa nám podarilo vyrobiť knižnicu a prostredníctvom komiksu sa cestičkou orientovať v kráľovstve kníh.
Report a foto...


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk