VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Čitatelské konto*Rezervácie*MVS
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
mínus 
mínus Centrálny register zmlúv

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  JEDNU KNIHU ROČNE

Jednu knihu ročne


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV
UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV

  MEDZINÁRODNÝ IDENTIFIKÁTOR
Medzinárodný identifikátor Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER - AkSen

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera  ZRIAĎOVATEĽ VEREJNEJ KNIŽNICE M. KOVÁČA

Webové sídlo zriaďovateľa VKMK


Mikuláš Kováč

„Život – hrudka soli medzi dva prsty. Trocha vône a tichý vzdych nahého červa, ktorý je v jabĺčku živý – nič, a možno predsa všetko"
Z básne "Možno" v zbierke "Pod slnkom"
.

  OKIENKO RIADITEĽA :-)
Vážení a milí priatelia kníh, čítania, knižnice !
Pozývam Vás na krátku virtuálnu návštevu knižnice, ktorá od svojho zrodu pôsobila a pôsobí v prospech ľudí v meste i regióne a v tomto roku dospela na zrelú štyridsiatničku ...

23.05.2016: V júni pripravujeme odborný seminár Podujatia v obecných – mestských knižniciach

Cieľom seminára je poskytnúť knihovníkom pracujúcim v mestských a obecných knižniciach užitočné rady a skúsenosti z praxe pri príprave a realizácii podujatí pre verejnosť.
S cennými radami ako pripraviť výchovno-vzdelávacie podujatia, informačnú výchovu pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ, besedy so spisovateľmi, komunitné aktivity, celoslovenské podujatia, užitočné kontakty a i. sa podelia pracovníčky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Seminár sa uskutoční 8. júna 2016 na Oddelení beletrie, odbornej, regionálnej literatúry a bibiografie (Švantnerova ul. 18) a je pripravený a prístupný pre knihovníkov okresov Banská Bystrica a Brezno.
Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
Pozvánka...

23.05.2016: Ponuka pre predškolákov
V našich štyroch pobočkách knižnice si môžete celoročne požičať knihy pre vaše ratolesti a vyberať z bohatej knižnej ponuky pre túto vekovú kategóriu. Využite bezplatný zápis a navštívte knižnicu spolu s deťmi.

Nájdete nás:
Oddelenie pre deti, Lazovná ul. - 048/ 412 47 05
Pobočka Karpatská 3 - 048/ 417 37 24
Pobočka Jilemnického - 048/ 413 48 68
Pobočka 29. augusta - 048/ 414 22 83
Tešíme sa na Vašu návštevu.


23.05.2016: Máj v knižnici v znamení informačných workshopov pre stredoškolákov
v spolupráci so Slovenkou akademickou informačnou agentúrou, n. o.

Užitočné informácie o možnostiach štúdia v zahraničí, letných jazykových kurzoch ale aj o tom ako si správne napísať životopis, kde požiadať o grant na finančnú podporu štúdia v zahraničí a iné cenné rady sa môžu dozvedieť študenti na uvedených workshopoch.


21.05.2016: ROZPRÁVKOVÁ TRUHLICA PAVLA DOBŠINSKÉHO
Truhlicu plnú rozprávok tento krát v knižnici otvorili žiaci 3. ročníka ZŠ na Spojovej ul.
Tematické podujatie ponúklo množstvo informácií o slovenských ľudových rozprávkach a ich zberateľovi Pavlovi Dobšinskom.
Rozprávanie bolo oživené tvorbou rozprávkového príbehu prostredníctvom výtvarného stvárnenia žiakov. Zrodil sa tak spoločne kreslený príbeh v ktorom na základe prečítanej rozprávky Tri prasiatka deti dej dotvárali a výtvarne vyjadrili na papier.
Skupinová práca žiakov bola pre ne samotné zážitkom a vzájomným obohatením. Nechýbala dobrá nálada, súťaživosť a tvorivosť detí.
Soňa Šóky
Report a foto...

21.05.2016: MOJA NAJKRAJŠIA ROZPRÁVKOVÁ BYTOSŤ
Podujatie pod týmto názvom bolo určené deťom z materskej školy na Novej ul. Pani knihovníčka si pre zvedavé deti pripravila viacero rozprávok. Úlohou detí bolo zábavnou a interaktívnou formou dopĺňať rozprávkové postavy do konkrétnych rozprávok. Deti úlohu hravo zvládli, však kto z nich by nepoznal rozprávky s ktorými sa stretávajú od útleho detstva: Červená čiapočka, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Medovníkový domček, Šípková Ruženka, Šmolkovia, Gumkáči a mnohé iné...
Report a foto...

10.05.2016: DEŇ MATIEK - KARPATSKÁ
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Občianska rada, DC Púpava, NOI Náš domov Sásová a Spoločenstvo Rudlová Sásová v spolupráci s VKMK si pripomenuli Deň matiek 9. mája 2016 v pobočke VKMK Karpatská 3. Pre mamičky, babičky a návštevníkov knižnice pripravili kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z MŠ Karpatská a umelci zo Súkromnej základnej umeleckej školy LAVUTA. Hosťami podujatia boli Emília Figuliová, Veronika Bodnáriková, Evka Bešinská a Elenka Cmarková. Na záver podujatia poslanec Vladimír Pirošík odovzdal všetkým prítomným ženám kvietok a malý darček.
Report a foto...

09.05.2016: SOM PRVÁK A ČITATEĽ
3. 5. 2016 v pobočke VKMK Jilemnického 48, boli prváci zo ZŠ Moskovská pod vedením p. uč. Petrovičovej slávnostne pasovaní za čitateľov knižnice.
Report a foto...

09.05.2016: DEŇ MATIEK
Pri príležitosti Dňa matiek pripravila 4.5.2016 pobočka VKMK Jilemnického 48 stretnutie s bývalými zamestnancami knižnice. V programe vystúpili študentky zo školského internátu Havranské pod vedením pani vychovávateľky PhDr. Šipošovej.
Report a foto...

03.05.2016: Tréningy pamäte pre seniorov v knižnici

Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäte a vitality seniorov. Prebieha skupinovou formou (zaradenie do skupín podľa závažnosti pamäťových problémov) a tvorí ho cyklus 10 cvičení (jedno cvičenie s certifikovaným lektorom trvá 90 minút). Tréning pamäti pre seniorov vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti. Cieľom a zameraním tréningov vo všeobecnosti je využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu pamäť v každodennom živote, stimulovať rôzne oblasti mozgu, posilniť jednotlivé druhy pamäti, zvýšiť sebavedomie účastníkov.
Report a foto...

29.04.2016: Kultúrne poukazy 2016
Od marca 2016 do 11. novembra 2016 prijímame tak ako aj po minulé roky Kultúrne poukazy.

Kultúrne poukazy v knižnici môžete využiť na zaplatenie členského poplatku na daný kalendárny rok.
Členský poplatok do knižnice:

- deti od 6 do 15 rokov: 1,00 €
- študenti od 15 do 18 rokov: 3,00 €
- pedagógovia: 4,00 €

Tešíme sa na vašu návštevu!


22.04.2016: Detičky a ich šikovné ručičky v knižnici
Pod týmto názvom sa skrýva informačné a zážitkové podujatie pre najmenších čitateľov - deti z materských škôl. Cieľom podujatia je oboznámiť najmenších návštevníkov knižnice s pojmami ako: kniha, spisovateľ, ilustrátor, ale i s priestormi knižnice, správnym zaobchádzaním s knihou a pod.
Súčasťou podujatia je „tvorivá dielňa – šikovné ručičky“ počas ktorej si deti vyrábajú vlastné záložky do kníh. Práve pri týchto aktivitách môžu naplno uplatniť svoju fantáziu, či výtvarné sklony.
Report a foto...

12.04.2016: Duchovný život.
V rámci spolupráce Verejnej knižnice Mikuláša Kováča s Klubom dôchodcov Harmónia sa v klube konala dňa 11.4.2016 prednáška pod názvom : Duchovný život. O otázkach medzi nebom a zemou hovorila Mgr.Zdenka Chalachanová sprituálna terapeutka, pracovníčka detského oddelenia VKMK. O zaujímavosti témy nasvedčovalo množstvo kladených otázok a hojná účasť v diskusii. Z časovej tiesne sa nedali všetky zvedavé otázky adekvátne zodpovedať. Prednášky sa zúčastnilo 50 seniorov, ktorí sa tešia na zaujímavé stretnutia pri ďalších spirituálnych témach.
Report a foto...

05.04.2016: NOC S ANDERSENOM
Minuloročný rekord sa podarilo prekonať. Na podujatie Noc s Andersenom (1. apríl) na Slovensku sa prihlásilo 235 verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska. Knižnice pripravili nezabudnuteľný večerný program, ktorý pritiahol detských návštevníkov svojou originalitou, kreativitou a interaktívnymi zážitkami. Cieľom podujatia je pritiahnuť čitateľov ku knižniciam a najmä k čítaniu. Podujatie sa koná vždy v piatok s dátum blížiacim sa výročia narodenia dánskeho rozprávkára H.CH.Andersena (2.4.1805 - 4.8.1875).
Report a foto...

22.03.2016: KRÁĽ ČITATEĽOV
Dňa 16. marca 2016 sa v pobočke VKMK Jilemnického 48 konala slávnostná korunovácia Kráľa detských čitateľov 2016. Ocenených bolo 9 najaktívnejších čitateľov v uplynulom roku za 4 pobočky VKMK. Kritériom sa stal počet vypožičaných kníh z knižnice v predchádzajúcom roku.
Report a foto...


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk