VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Rezervácie*MVS
--Čitateľské konto
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
mínus 
mínus Centrálny register zmlúv

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  JEDNU KNIHU ROČNE

Jednu knihu ročne


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER - AkSen

Webové sídlo mediálneho partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera  ZRIAĎOVATEĽ VEREJNEJ KNIŽNICE M. KOVÁČA

Webové sídlo zriaďovateľa VKMK


Mikuláš Kováč

„Život – hrudka soli medzi dva prsty. Trocha vône a tichý vzdych nahého červa, ktorý je v jabĺčku živý – nič, a možno predsa všetko"
Z básne "Možno" v zbierke "Pod slnkom"
.

  OKIENKO RIADITEĽA :-)
Vážení a milí priatelia kníh, čítania, knižnice !
Pozývam Vás na krátku virtuálnu návštevu knižnice, ktorá od svojho zrodu pôsobila a pôsobí v prospech ľudí v meste i regióne a v tomto roku dospela na zrelú štyridsiatničku ...

05.10.2015: PRIPRAVUJEME...
v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) pripravujeme zaujímavé stretnutie pod názvom: Klubovanie na cestách.
Výjazdový Literárny klub zrakovo znevýhodnených autorov, ktorý pracuje pri SKN v Levoči ponúkne prezentáciu tvorby začínajúcich autorov poézie a prózy z okolia Levoče, Košíc a i.
Verejná knižnica Mikuláša Kováča oslovila zrakovo znevýhodnených autorov z regiónu Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Lučenec, Nitra. Začínajúci no i skúsení autori budú výber zo svojej tvorby prezentovať na uvedenom podujatí.
Čestným hosťom „Klubovania na cestách“ bude básnik a prozaik Juraj Kuniak.
Rozhodne si toto kreatívne stretnutie s poéziou nenechajte ujsť.
Klubovanie...

30.09.2015: CESTA DO KRÁĽOVSTVA KNÍH A ROZPRÁVOK
29.9. 2015, v Oddelení pre deti Lazovná ul.26 sa detičky z Materskej školy Motýlik zo Zvolena vydali na „Cestu do kráľovstva rozprávok“. Veselo i vážne sme sa naučili, čo sa knihám páči a čo nie a cez rozprávku prešli do ríše rozprávkových postavičiek, fantázie, dobra a zla. Predškoláci a aj tí menší s údivom a nadšením objavovali svet kníh v našej knižnici.
Report a foto...

30.09.2015: SOM PRVÁK A ČITATEĽ
28.9.2015 „Som prvák a čitateľ“ si dnes povedali po slávnostnej pasovačke za čitateľov našej knižnice prváci školského klubu Základnej školy Slovenského slobodného vysielača v Banskej Bystrici. Od dnešného dňa si môžu zvedaví prváčikovia oficiálne požičiavať knihy, časopisy a zúčastňovať na zaujímavých podujatiach, ktoré naše Oddelenie pre deti na Lazovnej ulici 26 organizuje.
Report a foto...

11.09.2015: TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 16.- 22.9.2015
Týždeň dobrovoľníctva, ktorý štartuje v Banskej Bystrici 16.9.2015 sa nesie v duchu myšlienky: Vyfarbi si ho s nami. Centrum dobrovoľníctva pôsobí v banskobystrickom regióne od roku 2000. Jeho poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti.
Report...
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

10.09.2015: OTVORENIE KOMUNITNEJ POBOČKY
Knižnica bez bariér, knižnica pre všetkých - v duchu tejto myšlienky sa nieslo slávnostné otvorenie komunitnej pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Podujatie sa uskutočnilo 7. septembra 2015 v dopoludňajších hodinách. Pobočka knižnice bola presťahovaná do objektu Domova dôchodcov (DD) a Domova sociálnych služieb (DSS) SENIUM na Jilemnického ul. 48.
Report a foto...
Pozvánka...

02.09.2015: ARS POETICA NEOSOLIENSIS
Stretnutie pri poézii a hudbe z cyklu Ars Poetica Neosoliensis sa uskutočnilo za účasti priateľov poézie z Čiech a Moravy v stredu 2. septembra 2015 o 16:00 hod. na Námestí SNP.
Leták...
Report a foto...

30.07.2015: ARS POETICA NEOSOLIENSIS
Stretnutie pri poézii a country hudbe z cyklu Ars Poetica Neosoliensis sa uskutočnilo vo štvrtok 13. augusta 2015 o 15:00 hod. na terase reštaurácie Forum Caffe -Restaurant na Námestí SNP.
Leták...
Pozvánka...

03.07.2015: NOC PO ŠEPKY
V oddelení pre deti a mládež v Lazovnej 26 sa dňa 12.6.2015 uskutočnilo podujatie určené pre dospievajúce dievčatá. Počas noci sa mohli porozprávať so špeciálnymi pedagogičkami Mgr. Jadroňovou, a Mgr. Jánošovou. Od gynekologičky MUDr. Molitorisovej sa dozvedeli mnoho nových informácií. Zaujala ich aj policajtka Boba. Zatancovali si brušné tance so Sonkou Dovičovičovou a na záver pri sviečkach oddychovali a diskutovali s knihovníčkou Zdenkou Chalachanovou. Určite sa takéto podujatie zopakuje, lebo dievčatám sa veľmi páčilo a tešia sa nabudúce.
Ivana Gelienová
Report a foto...

18.06.2015: ARS POETICA NEOSOLIENSIS
Stretnutie pri poézii a dobrej hudbe z cyklu Ars Poetica Neosoliensis sa uskutočnilo vo štvrtok 28. júna 2015 o 16:00 hod. na terase reštaurácie Forum Caffe -Restaurant na Námestí SNP.
Leták...
Pozvánka...
Report a foto...

01.06.2015: EKOKNIŽKA JEŽKA SEPARKA A SLIMÁČIKA NATURPÁČIKA
Ježko Separko zavítal aj do našej knižnice. 29.5.2015 predstavila nadácia KOSIT 90-tim deťom zo ZŠ SSV, ZŠ Radvaň, ZŠ Narnia a MŠ Družby prvú EKOknižku na Slovensku. EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika obsahuje zbierku básní, piesní a rozprávok s ekologickou tematikou. Predpoludnie a popoludnie bolo plné čítania, hier a prezentácií. Deti si najprv vypočuli ukážku z tejto poučnej detskej knižky. Dozvedeli sa nielen ako, ale aj prečo je dôležité separovať odpad. Zabavili sa pri ekosúťažiach, za ktoré boli odmenené sladkými cenami.
Report a foto...

28.05.2015: NEVIDIACI SÚŤAŽILI V PÍSANÍ A ČÍTANÍ V BRAILLOVOM PÍSME
22. mája 2015, v priestoroch pobočky VKMK Okružná 2, Únia nevidiacich uskutočnila regionálne kolo súťaže v čítaní a písaní slepeckého bodového písma. Súťaže sa zúčastnili zrakovo postihnutí ľudia z celého banskobystrického kraja všetkých vekových kategórií, ktorí ovládajú Braillovo písmo. Nad regulárnosťou súťaže dozerala odborná porota. Hodnotila rýchlosť, správnosť a bezchybnosť čítania a písania bodového písma. Víťazí regionálneho kola postupujú do celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní bodového písma. Sprievodnou aktivitou podujatia bola i tvorivá činnosť detí so zameraním na Braillovo písmo. Deti zo ZŠ u Filipa sa tak mohli so zaviazanými očami vcítiť do role nevidiaceho dieťaťa.
Report a foto...

14.05.2015: DEŇ MATIEK 2015
Na podujatie Deň matiek v Sásovej 11.5.2015 prišiel viceprimátor p. Martin Turčan a spolu s poslancom p. Michalom Škantárom a pozdravili prítomné mamičky. Nezabudli ani na kvietky, ktorými obdarovali všetky mamy. Kvetinové darčeky sme odovzdali aj mamám s "M" , ktoré sa starajú o ZŤP detičky a nemohli prísť. Na podujatí vystupovali učitelia a žiaci SZUŠ Lavuta, deti ZŠ Pieninská. Podujatie moderoval Ján Haruštiak z Divadla pod balkónom a atmosféru vyplnil poéziou. Na podujatí boli prvykrát v Sásovej vystavené obrazy Kataríny Vargovej. Zároveň sme pokrstili všetky knihy, pani Márie Miadokovej. Pani Vargová, pán Turčan, pán Škantár nezvyčajne medvedím cesnakom pokrstili knižky básni pre deti a dospelých. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za program a za účasť.
Report a foto...

15.04.2015: NOC S ANDERSENOM
Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc 2015 sa v piatok 27. marca 2015 konal už pätnásty jubilejný medzinárodný a desiaty ročník Noci s Andersenom na Slovenku, počas ktorého strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc viac ako 10 600 detí v 232 verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska.
Report a foto...

14.04.2015: TRUHLICA PAVLA DOBŠINSKÉHO
V rámci marca - mesiaca knihy sa knihovníčky / Weissová, Dírerová, Chalachanová a Gelienová/ z VKMK rozhodli potešiť deti v MŠ dramatizáciou Dobšinského rozprávky – Dlhý, Široký a Bystrozraký. Škôlkári z Králik, Novej ulice a Lazovnej sa smiali a veselili, trošku možno aj báli s rozprávkovými postavičkami, ktoré ich možno o rok opäť navštívia.
Gelienová
Report a foto...


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk